Nöropatik Ağrıda Boyun-Göğüs Veya Bel Bölgesinde Sempatektomi

Cochrane derleme özeti

Sinir hasarına bağlı kronik ağrı nöropatik ağrıdır ve sık görülür. Bazı hekimler belli tipte nöropatik ağrılara (refleks sempatik distrofi ve kozalji, günümüzde kollektif olarak “kompleks bölgesel ağrı sendromu” olarak biliniyor) sempatik sinir sisteminin neden olduğunu düşünür. Sempatektomi sempatik sinir sistemini kesen tahrip edici bir prosedürdür. Kimyasal sempatektomide sinir hücrelerini tahrip için, sempatik zincire alkol ya da fenol enjekte edilir. Cerrahi ablasyon, sempatik zinciri açık ameliyatla çıkararak ya da elektrokoagülasyonla veya; ısı ya da laser kullanarak minimal invazif şekilde yapılır. Cerrahi ya da kimyasal ablasyondan sonra olağan olarak sinirde rejenerasyon olur ancak bu, cerrahide daha uzun zaman alabilir.

Bu sistematik derlemede 20 katılımcılı ve iyi metodolojik kalitede sadece bir çalışma bulundu. Çalışmada cerrahi ve kimyasal sempatektomi arasında nöropatik ağrıyı gidermede anlamlı fark bulunmadı. Sempatektominin potansiyel ciddi komplikasyonları literatürde oldukça iyi belgelenmiştir ve bu çalışmada bir tane (nevralji) görüldü.

Nöropatik ağrı tedavisinde sempatektomi uygulaması çok zayıf kanıtlara dayanıyor. Dahası, prosedürün komplikasyonları ciddi olabilir.

Kaynak

Straube S, Derry S, Moore R, Cole P. Cervico-thoracic or lumbar sympathectomy for neuropathic pain and complex regional pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD002918. DOI: 10.1002/14651858.CD002918.pub3

Orijinal özet için: Nöropatik Ağrı Ve Sempatektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv