Safra Taşıyla İlişkili Akut Pankreatit Geçiren Hastalarda Erken Veya Geç Laparoskopik Kolesistektomi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Safra taşıyla ilişkili akut pankreatit geçiren hastalarda safra kesesini çıkarmak için ne kadar beklenmesi gerektiği konusunda ciddi anlaşmazlık var.

Bu soruyu cevaplamak için, kapsamlı bir literatür araştırması yapılarak farklı zamanlarda yapılan kolesistektomileri kıyaslayan, 2013 Ocağına kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü çalışmalar arandı. Hataları minimize etmek için, araştırmaları iki yazar birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi. Belirtilerin başlangıcından sonraki 3 gün içinde yapılan laparoskopik kolesistektomi erken, sonrasında yapılan geç olarak kabul edildi. Şiddetli akut pankreatitte, hastaneye ilk kabulde yapılan ameliyatı erken kabul ettik. İzleyen kabullerde yapılan ameliyatları ise geç kabul ettik.

Arka plan

Pankreas, sindirim sıvıları ve insülin salgılayan bir karın içi organdır. Akut pankreatit bu organın ani iltihaplanması olup yakındaki organları ve kan dolaşımı dahil başka organ sistemlerini etkileyebilir. Organ yetmezliği varlığına ve pankreas etrafında sıvı birikimi gibi lokal komplikasyonlara bağlı olarak şiddetli ya da hafif akut pankreatit olarak sınıflanır. Şiddetli akut pankreatitli hastalarda organ yetmezlikleri, yerel komplikasyonlar ya da ikisi birden olur, hafif pankreatitte bunlar olmaz. Akut pankreatitin iki ana nedeni safra taşları ve alkol kullanımı olup olguların %80’den fazlasından sorumludur. Hasta ameliyata uygunsa safra kesesinin çıkarılması, safra taşına bağlı başka akut pankeatit ataklarını önlemek için kesin tedavidir. Kolesistektomi için laparoskopik amaliyat güncel olarak tercih edilen tedavidir ve hastaların %99’u majör bir sağlık problemi olmadan iyileşir.

Çalışma özellikleri

Hafif akut pankreatitli 50 hastada erken kolesistektomiyi gecikmiş ameliyata karşı kıyaslayan 1 araştırma belirledik. Araştırma bitiminde hastaların tümü hayattaydı. İki grup arasında komplikasyon gelişen katılımcıların oranı fark göstermedi. Araştırmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı. Erken kolesistektomi grubunda hastanede kalış süresi yaklaşık 2 gün daha kısaydı. Çalışmada kaybedilen iş günü sayısı ya da maliyet raporlanmadı. Şiddetli akut pankreatit sonrasında erken veya geç kolesistektomileri kıyaslayan araştırma bulamadık.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemeye alınan tek araştırmanın sonuçlarına göre erken kolesistektomiden sonra komplikasyon riskinin arttığına dair kanıt olmadığı görülüyor. Bu yaklaşım hafif pankreatitli hastalarda hastanede kalış süresini kısaltabilir. Uygun tesislerde ve uzmanlık mevcudiyetinde akut hafif pankreatitli hastalarda erken laparoskopik kolesitektomi gecikmiş ameliyata tercih edilebilir görünüyor. Halen akut şiddetli pankreatitli hastalarda erken laparoskopik kolesitektomiyi destekleyecek ya da reddedecek kanıt bulunmuyor. Hafif ve şiddetli akut pankreatitli hastalarda, iyi tasarımlı daha fazla RKA yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Belirlenen tek çalışmada kayırma hatası riski yüksekti, bu da çalışmanın tasarımı ve yürütümü nedeniyle hatalı kararlara varabilme potansiyeli anlamına geliyor.

Kaynak

Gurusamy K, Nagendran M, Davidson BR. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute gallstone pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD010326. DOI: 10.1002/14651858.CD010326.pub2

Orijinal özet için: Safra Taşı Ve Pankreatit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv