Büyük Randomize Kontrollü Araştırmaların Üçte Biri Yayınlanmıyor

BMJ’den özet çevirisi

Büyük Randomize Kontrollü Çalışmaları Yayınlamamak: Enlemesine analiz

Amaç

ClinicalTrials.gov’a kayıt yapılmış ve sonuçları halka açıklanmayan büyük randomize kontrollü araştırmaların sıklığını hesaplamak amaçlandı.

Tasarım

Enlemesine analiz.

Yapı

ClinicalTrials.gov’a önceden kaydı yapılmış ve 2009 Ocak ayından önce bitirilmiş en az 500 popülasyonlu araştırmalar seçildi.

Bilgi kaynakları

Araştırma sonuçlarını içeren yazılı metinleri belirlemek için PubMed, Google Scholar ve Embase araştırıldı. Son araştırma 2012 Kasımında yapıldı. Bu yayınlanmamış araştırmaların sonuçlarının ClinicalTrials.gov sonuçlar bilgi tabanında mevcut olup olmadığını belirlemek için kayıt girişleri gözden geçirildi.

Ana sonuç göstergeleri

Araştırma sonuçlarının yayınlanmama sıklığı ve yayınlanmamış araştırmalar içinde sonuçları ClinicalTrials.gov bilgi tabanında açık olmayanların sıklığı.

Sonuçlar

Kaydı yapılan 585 araştırmadan 171’inin yayınlanmadan kaldığı görüldü (%29). Yayınlanmayan bu 171 araştırmada toplam 299 763 katılımcının yer aldığı hesaplandı. Çalışmaların bitişinden son literatür araştırmasına kadar geçen medyan süre 20 ay olarak belirlendi. Endüstriden fon alan araştırmalar arasında yayınlanmama (150/468, 32%) almayanlara göre daha olağan bulundu (21/117, %18 – P=0.003).

Yayınlanmayan 171 araştırmanın 133’ünün sonuçları ClinicalTrials.gov’da erişime açılmadı (%78).

Kararlar

Bu büyük klinik araştırmalar grubu içinde sonuçların yayınlanması olağan ve sonuçların ClinicalTrials.gov bilgi tabanında erişilebilirliği kısıtlı bulundu. Önemli sayıda katılımcı araştırmaya katılmanın riskleri ile yüz yüze kalırken araştırma sonuçlarının yayılması ile sağlanabilecek toplumsal faydalar eksik kaldı.

Kaynak

Christopher W Jones, Lara Handler, Karen E Crowell, Lukas G Keil, Mark A Weaver, Timothy F Platts-Mills. Non-publication of large randomized clinical trials: cross sectional analysis. BMJ 2013;347:f6104 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f6104 (Published 29 October 2013)

Orijinal yazı için: Yayınlanmayan Araştırmalar

Son Paylaşımlar
Arşiv