Mide Kanserinde Ameliyattan Sonra Kemoterapiye Karşı Sade Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Mide kanseri tüm dünyada kanserle ilgili ölümlerin ikinci önde gelen nedeni. Hastalara önerilen tek şifa verici tedavi ameliyattır. Ancak sürvi oranları hala düşük. Bu sonuçları iyileştirmek için ameliyat sonrası kemoterapi geliştirildi. Toplam 7824 katılımcıyla yapılan 34 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Ameliyat olan hastalara kemoterapi yapıldı ya da yapılmadı. Kemoterapi yapılan grup, sürvi ve hastalıksız sürvide fayda gördü (sırasıyla %15 ve 21). Ancak tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Hastalık aşaması ya da kullanılan kemoterapi ajanıyla ilgili anlamlı fark yoktu.

Kaynak

Diaz-Nieto R, Orti-Rodríguez R, Winslet M. Post-surgical chemotherapy versus surgery alone for resectable gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD008415. DOI: 10.1002/14651858.CD008415.pub2

Orijinal özet için: Mide Ca. Postop Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv