Obes Hastalarda Genel Anestezide Hava Yolu Yönetimi İçin Farklı Cihazlar

Cochrane derleme özeti

Genel anestezi altındaki hasta normal reflekslerini kaybettiğinden hava yolunun korunması gerekir. Olağanda bunun için endotrakeal tüp kullanılır (TT), ventilasyon bu yolla sağlanır. Supraglottik hava yollu cihazları (SAD) bunlara alternatif sağlar. Obeslerin sayısı gittikçe arttığından ve obesite; diyabet, kanserler ve kalp damar hastalıkları için bir risk faktörü olduğundan, genel anestezi yapılması gereken obesler de artıyor. Obes hastalarda hava yolunu güvenceye almak güç olabilir ve bu grupta anestezi esnasında, tüp yerleştirmede güçlük ve mide muhtevasının aspirasyonu gibi komplikasyonların riski de yüksektir.

SAD’lar potansiyel faydalar getiriyor ancak ciddi komplikasyonların riskini artırabileceği endişesi de sürüyor. Genel anestezi alan obes hastaların (VKİ 30 üzeri), hava yolu muhafazası için TT ve SAD kullanımına randomize edildiği kontrollü araştırmalar için 2012 Eylülünde literatürü taradık. Kullanılan cihaz tipinin başarısız yerleştirme, ciddi komplikasyonlar ve ölüm risklerine, postop kan oksijenasyonu, öksürük, boğaz yanması ve ses değişimine ve hava yolunu oturtmak için gereken teşebbüs sayısına etkisini araştırdık.

Toplam 232 obes katılımcıyla yapılan 2 araştırma bulduk, her ikisinde de bir SAD modeli olan ProSeal laringeal maske hava yolu (PLMA) kullanıldı. Bu çalışmalarda ölüm ve diğer ciddi komplikasyonlar olmadığı bildirildi.

Obes katılımcıların %3-5’inde PLMA yerleştirmek mümkün olmadı ve TT kullanımına dönmek gerekti. Hava yolu yerleştirmede başarılı ilk girişim oranı fark göstermedi ancak SAD yerleştirmek yaklaşık 6 saniye daha uzun zaman aldı.

PLMA grubunda ameliyat sonrası toparlanma aşamasındaki oksijen satürasyonunda düşme episodlarında %75 kadar anlamlı azalma ve ortalama oksijen satürasyonunda %2.5 anlamlı iyileşme bulduk. Bu katılımcı grubunda postop öksürük daha seyrek görüldü. Bulgularımız gerek boğaz yangısı gerekse ses değişimi risklerinde azalmayla uyumluydu.

Obes hastalarda en iyi anestetik tekniklerin belirlenmesi bir araştırma önceliği. Obes hastalarda SAD kullanımının güvenliğini saptayamadık. Bu konuyu netleştirmek için tıbbi kayıtlardan büyük veri tabanları oluşturmak gerekebilir.

Kaynak

Nicholson A, Cook TM, Smith AF, Lewis SR, Reed SS. Supraglottic airway devices versus tracheal intubation for airway management during general anaesthesia in obese patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD010105. DOI: 10.1002/14651858.CD010105.pub2

Orijinal özet için: Obeste Hava Yolu Güvenliği

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv