Çocuk Ve Erişkinlerde Atopik Ekzemaya Karşı Ağızdan Kullanılan Veya Sürülen Çin Bitkisel İlaçları


Foto: NIAID / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Atopik ekzema olağan görülen bir cilt hastalığıdır, ciltte kırmızılık, pullanma, şişme ve kronik kaşımaya bağlı kalınlaşma görülür. Uyku, kendine saygı ve yaşam kalitesinde azalmayla birliktedir. Sıklığı son 10 yılda artış gösterdi.

2004 yılında yayınlanan bir Cochrane derlemesinde ağızdan kullanılan Çin bitkisel ilaçlarının (ÇBİ) muhtemel bir faydası bulundu ancak derlenen 4 araştırmanın sonuçları kesin değildi ve güncellenmesi gerekti. Bu 4 çalışma, 2004 yılında pazardan çekilen bir ürünü araştırdığından bu derlemeye alınmadı. Bu derlemeyi güncellemenin yanı sıra kapsamını da topikal kullanımı dâhil edecek şekilde genişlettik. Kapsamı genişletmek için yeni bir protokol da yazıldı.

Derlememize toplam 2306 çocuk ve erişkinle yapılmış 28 randomize kontrollü araştırma (RKA) dâhil edildi. 4 araştırmada ÇBİ plaseboyla, 22’sinde geleneksel ilaçlarla ve 2’sinde ağızdan kullanılan ilaçlarla kıyaslandı.

Derlenen çalışmaların çoğunda, ÇBİ gruplarında, kontrol gruplarına göre iyileşen ya da önemli ölçüde iyileşen ve kaşıntısı azalan katılımcı oranının daha yüksek olduğu bildirildi. Konvansiyonel ilaçlarla kıyaslandığında, ÇBİ ile total etkinlik oranı daha yüksek olsa da çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor.

Bir çalışmada yaşam kalitesi skorları yayınlandı ve 12 hafta ağızdan Çin bitkisel ilacı kullanımıyla skorlar plasebodan daha iyi bulundu.

Araştırmaların çoğunda kayırma hatası riskine yüksek değer biçtik, yani kaliteleri iyi değildi ve çalışmalar arasında önemli ölçüde tutarsızlık vardı, bu nedenle bulunan herhangi bir pozitif etkinin dikkatle yorumu gerekir.

Bir çalışmada bir şiddetli ters olay bildirildi. 24 çalışmada gözlenen küçük ters olaylar olarak 3 olguda geçici enzim yükselmesi bildirildi ki ÇBİ’nin kesilmesinden sonra hemen düzeldi.

Derlenen araştırmalardan 8’i devletten fon aldı.

Ağızdan alınan ya da deriye sürülen ÇBİ’lerin ekzemalı çocuk ve erişkinlere fayda sağladığına dair kesin kanıt bulamadık.

Ekzemada ÇBİ’nin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için iyi tasarlanmış, yeterli güçte RKA’lar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gu S, Yang AWH, Xue CCL, Li CG, Pang C, Zhang W, Williams HC. Chinese herbal medicine for atopic eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD008642. DOI: 10.1002/14651858.CD008642.pub2

Orijinal özet için: Atopik Ekzemada Bitkisel İlaçlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv