Parkinson Tedavisinde Plaseboya Kıyasla Fizyoterapi

Cochrane derleme özeti

Çeşitli tıbbi ve cerrahi tedavileri olsa da, Parkinson hastalarında tedricen ciddi fiziksel problemler gelişir. Fizyoterapistler uygun tedavilerle hastaların aktivite ve bağımsızlığını maksimal düzeyde sürdürebilmelerini sağlamaya çalışır. Hareket rehabilitasyonunda, hastalığın tüm seyri boyunca fiziksel yetileri çoğaltıp, sekonder komplikasyonları azaltarak, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli yaklaşımlar kullanılır.

Bu derlemeye uygun, toplam 1827 katılımcıyla yapılan 39 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çoğu araştırmada metotlar yeterli raporlanmadığı ve körleme mümkün olmadığı için kalite yüksek değildi. Bu araştırmalarda değişik fizyoterapi müdahaleleri değerlendirildiğinden araştırmalar müdahale tipine göre gruplandı.

Fizyoterapi müdahalesiyle, 10 veya 20 metre yürüme testi hariç, yürümeyle ilgili tüm sonuç ölçütlerinde iyileşme görüldü. Ancak bu iyileşmeler sadece yürüme hızı, yürüme dayanıklılığı ve yürümeyi durdurma için anlam kazandı. Hareketlilik ve denge de fizyoterapi müdahalesiyle iyileşti; bir araştırmada bir mobilite testinde ve iki araştırmada denge testlerinde ve dengenin çoklu hususiyetlerini değerlendiren bir diğerinde, anlamlı iyileşmeler bildirildi.

Fizyoterapi müdahalesiyle UPDRS skalası kullanılarak hekimin yaptığı malûliyet değerlendirmesi de iyileşti. İki grup arasında düşmeler ve hastanın değerlendirdiği yaşam kalitesinde fark olmadığı görüldü.

Bir araştırma ters olayların nadir olduğunu raporladı, diğerlerinde bu sonuç ölçütü raporlanmadı. Farklı fizyoterapi müdahalelerinin kıyaslanmasında, müdahaleler arasında, değerlendirilen sonuç ölçütlerindeki etkinin farklı olduğunu gösteren kanıt bulunmadı.

Bu derleme PH tedavisinde fizyoterapinin kısa vadeli faydasına dair kanıt sağlıyor. Gözlenen farkların çoğu küçük olsa da; yürüme hızında Berg Denge Skalasıyla ölçülen dengede ve hekimin UPDRS ile ölçtüğü malûliyette görülen iyileşmeler hastaların büyük görebileceği boyutlarda.

Derlenen araştırmaların kalitesi ve tedavi etkilerinin ortak bir değerlendirmesinin olamaması nedeniyle bu faydaların dikkatle yorumu gerekir. Bu durum analiz için kullanabileceğimiz verilerin miktarını etkiledi.

Kaynak

Tomlinson CL, Patel S, Meek C, Herd CP, Clarke CE, Stowe R, Shah L, Sackley CM, Deane KHO, Wheatley K, Ives N. Physiotherapy versus placebo or no intervention in Parkinson's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD002817. DOI: 10.1002/14651858.CD002817.pub4

Orijinal özet için: Parkinsonda Fizyoterepinin Etkisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv