Erişkin Kronik Kemik Enfeksiyonlarında Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Osteomiyelit kemik ve kemik iliğinin irin yapan bakteriler, mikobakteriler ve mantarların neden olduğu iltihabıdır. Uzun süren tüm kemik enfeksiyonlarına kronik osteomiyelit denir. Bu hastalar ağızdan veya parenteral yoldan verilen sistemik antibiyotiklerle tedavi edilir. Bu derleme 2009 yılında yayınlanan eski versiyonun güncellemesidir.

Derlemeye 282 katılımcıyla yürütülen 8 küçük randomize kontrollü araştırmayı aldık. Toplam 248 osteomyelitli hastaya ait sonuçlar raporlandı. En sık görülen tip travma sonrası kemik enfeksiyonuydu. Tüm araştırmalarda antibiyotik başlamadan önce tedavinin bir parçası olarak enfekte dokuların ameliyatla çıkarıldığı (debridman) belirtildi ancak dört çalışmada tüm katılımcıların ameliyat olup olmadığı belirsizdi. Çeşitli tedavilerle ilgili 4 kıyaslama yapıldı ancak sadece oral veya parenteral verilen antibiyotiklerin kıyaslama sonuçlarını birleştirebildik.

Birleştirilen sonuçlar (150 hasta), oral veya parenteral antibiyotik verildiğinde tedavi sonunda (4 çalışma) ve 12 ay ve sonrasında (3 çalışma) belirtileri geçen hasta sayısında veya negatif yan etkiler veya süperenfeksiyon olan hasta sayısında bir fark göstermedi.

Bu kanıtlar bakteriler verilen antibiyotiğe duyarlı olduğunda, ilaçların verime yolunun hastalığın iyileşme oranını etkilemediğini gösteriyor. Ancak bunun konfirmasyonu gerekir. Antibiyotik tedavisinin en iyi süresi ya da kullanılacak en iyi antibiyotik hakkında bir yargıya temel olacak hiç ya da yetersiz bilgi bulundu.

Kaynak

Conterno LO, Turchi MD. Antibiotics for treating chronic osteomyelitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD004439. DOI: 10.1002/14651858.CD004439.pub3

Orijinal özet için: Osteomyelit Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar