Tekil Gebede Erken Doğum İçin Vaginal Doğuma Karşı Sezaryen

Cochrane derleme özeti

Prematüre bebekler için planlı vaginal doğum politikasına tercihan planlı sezaryen politikasının etkilerini gösteren kanıt bulunmuyor.

Sezaryende bebek karın duvarı ve uterus kesilerek doğurtulur. Erken doğuracağı düşünülen kadınlarda planlı sezaryen bebek için koruyucu olabildiği gibi doğum esnasında acil ameliyatı ve komplikasyonlarını önleyebilir. Ancak anne ve bebek için travmatik de olabilir. Erken doğum yapacağı düşünülen anneler seyrek olmayarak haftalar sonra, sıklıkla da vaktinde doğurur. Bu nedenle planlı sezaryen politikasının erken doğan bebek sayısını artırması ihtimali gerçekten var.

Toplam 122 kadınla yapılmış 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik ancak sadece 4’ünden sağlanan 116 kadına ait bilgileri analiz edebildik.

Derlememizde planlı sezaryeni planlı vaginal doğumla kıyaslayacak yeterli miktarda güvenilir kanıt olmadığı bulundu. Bazen doğum süreci çok hızlı ilerlediğinden planlı sezaryen yapılamaz ve bazen de vaginal doğum planlansa da doğum esnasında çıkan komplikasyonlar sezaryen gerektirir. Derlenen araştırmalara yeterli sayıda kadın alınmadı ve baş ya da makat gelişi olsun erken doğumun en iyi yolu kanıta dayanmaktan çok hastane içindeki görüş ve uygulamaya bağlı kalıyor.

Dört araştırma da katılımcı sağlamada güçlük nedeniyle vaktinden erken bitirildi. Yoğun bakıma yatışlar dâhil anneyle ilgili ciddi komplikasyonlarla ilgili veri bulunmadı. Ancak planlı sezaryene atanan grupta 7 büyük doğum sonrası komplikasyon olgusu (yara açılması, derin ven trombozu, endotoksik şok ve puerperal sepsis) vardı, vaginal doğum grubunda olmadı. Annede doğum sonrası aşırı kanama ve bebekte doğumda asfiksi, solunum sıkıntısı sendromu ve doğumda yaralanma gruplar arasında net fark göstermedi.

Kaynak

Alfirevic Z, Milan SJ, Livio S. Caesarean section versus vaginal delivery for preterm birth in singletons. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD000078. DOI: 10.1002/14651858.CD000078.pub3

Orijinal özet için: Erken Planlı Vaginal - Sezaryen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv