Hipertrofik Ve Keloid Skarların Gelişiminin Önlenmesi Ve Tedavisi İçin Silikon Jel Kaplama

Cochrane derleme özeti

Yaralar iyileştikçe yerinde bir skar gelişebilir. Bazen bu skarlar anormal gelişim göstererek normal ciltten kabarık, kötü görünümlü hipertrofik ya da keloid skarlar ortaya çıkarak kişide hem duygusal hem de hareketle ilgili problemlere neden olabilir. Bu tip skarların tedavisi güçtür.

Keloid skarlar koyu renk ciltlerde daha olağan görülür ve böcek sokması, kulak delme ve aşı gibi küçük yaralanmalardan sonra gelişebilir. Keloid skarlar yaralı bölgenin etrafındaki alana da taşabilir. Hipertrofik skarlar açık renk ciltlerde daha olağan görülür ve genellikle yara bölgesiyle sınırlıdır. Bunlar ameliyat ya da yanıklardan sora ortaya çıkma eğilimi gösterir. Hipertrofik ve keloid skarların gelişme ihtimali vücudun alt yüz, boyun ve üst kol gibi belli bölgelerinde daha fazladır.

Silikon jel kaplama; yumuşak, kendi kendine yapışan ve sağlam dokuya uygulanan bir tabakadır. Yeni anormal skar gelişimini önlediği ve mevcut olanları da tedavi ettiği düşünülür.

Bu derlemede silikon jel kaplamaların yeni iyileşen yaraları olan hastalarda anormal skar gelişimini önleyip önlemediği ya da mevcut olanları tedavi etmenin etkili bir yolu olup olmadığına dair kanıtları değerlendirmeyi hedefledik.

Belirleyebildiğimiz çalışmaların çoğunluğu düşük kalitedeydi ve silikon jel kaplamanın anormal skar gelişimini önleyip önlemediği ya da mevcut olanları tedavi etmede etkili olup olmadığı belirsiz.

Kaynak

O'Brien L, Jones DJ. Silicone gel sheeting for preventing and treating hypertrophic and keloid scars. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD003826. DOI: 10.1002/14651858.CD003826.pub3

Orijinal özet için: Skar İçin Silikon Jel Maske

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv