Şiddetli Sepsis Ve Septik Şoklu Hastaların Tedavisinde İntravenöz İmmünglobulin

Cochrane derleme özeti

Sepsis, bakteriler, virüsler ve mantarlar dâhil çeşitli mikro-organizmaların neden olduğu şiddetli enfeksiyona karşı vücudun iltihabi cevabıdır. Sepsis belirtileri arasında ateş, hipotermi ve lökosit sayısında azalma bulunur. Sepsis ve septik şok sonucundaki ölümler, özellikle hastanın akciğer, kalp ve böbrekleri gibi hayati organlarının işlevi etkilendiğinde, antibiyotiklere rağmen yüksek.

Birkaç araştırmada, vücudun sepsise karşı mücadelesine yardım için antibiyotikler dışındaki ilaçlar araştırıldı. İntravenöz immün globulin preparatları, vücuda bakteri toksinlerini nötralize etmede yardım edecek antitoksinler içerir. Bunlar endotoksin ve iltihabi aracılara yönelik birkaç antikor içeren poliklonal immün globulinler ve spesifik bir aracı ya da antikoru hedefleyen monoklonal immün globulinlerdir. Bunlar bağış insan kanından biriktirilen serumlardan edilen kan ürünleridir.

Bu derleme için 2012 Ocağına kadar tıbbi literatür tarandı. Poliklonal intravenöz immün globulinlerle (İVİG), 17’si 1958 erişkinde ve 8’i 3831yeni doğan bebekte yapılan biri çok büyük, 25 araştırma bulundu. Kalan 18 araştırma, toplam 13 413 katılımcıda monoklonal antikorlarla yapıldı.

Hem standart hem de immün globulin M (İgM) ile zenginleştirilmiş poliklonal immün globulinler erişkinlerde ölüm sayısını düşürdü ancak çocuklarda düşürmedi. Ancak sadece yüksek kaliteli araştırmalar kullanıldığında erişkin ölümlerinde azalma görülmedi.

Sepsisli yeni doğanlar arasında, standart poliklonal İVİG’in ölüm sayısını düşürmediğine dair kesin kanıt bulundu.

Monoklonal antikor araştırmalarında, anti-endotoksin antikorlar fayda göstermezken anti-sitokinler sepsisli erişkinler arasında ölümlerde çok küçük bir azalma gösterdi.

Erişkinlerde poliklonal immün globulin araştırmaları, monoklonal araştırmalarına kıyasla küçüktü. Sepsiste ek tedavi olarak poliklonal İgM ile zenginleştirilmiş preparatlarla ölümlerde görülen azalmanın, yüksek kalitede metotlar kullanan büyük araştırmalarla konfirmasyonu gerekiyor.

Kaynak

Alejandria MM, Lansang MD, Dans LF, Mantaring III JBlas. Intravenous immunoglobulin for treating sepsis, severe sepsis and septic shock. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD001090. DOI: 10.1002/14651858.CD001090.pub2

Orijinal özet için: Sepsis Tedavisinde İmmünglobulin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar