Mental Hastalıklar, Cinayet ve Suçta Mite Karşı Gerçeklik

The Lancet’ten çeviri

Toplumsal anlayışı iyileştirmek ve ayrımcılığı azaltmak için on yıllardır süren mücadeleye rağmen ruh hastalarının damgalanması hala yaşıyor ve iyi durumda. Geçen hafta, Birleşik Krallığın en çok satan gazetesi The Sun, ön sayfası için rakamı kan kırmızısı ile vurgulayarak “1 200 kişi ruh hastaları tarafından öldürüldü” başlığını seçti. Sayfanın altında ise “Şok edici 10 yıllık rakamlar bakımda krizi gösteriyor” yazıyordu. Tüm Birleşik Krallık gazeteleri içinde günlük dolaşım rakamları 2 milyonun üzerinde ve baskı-online kombine okunurluğu en büyük olan The Sun’ın etkisi çok kuvvetli. Bu yüzden ne yazık ki “Ruh hastalarının suç kurbanı olma ihtimali daha yüksek” başlığı seçilmedi.

Bu başlıkların arkasında iki gerçek ve potansiyel bildiri var. Biri Manchester Üniversitesi tarafından yayınlanan “Ruh Hastalarında İntihar ve Cinayet Ulusal Mahrem Anketi”. Bunda 2001 – 2011 yılları arasında İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da intihar ölümleri ve cinayetten hüküm giymiş insanlar araştırılıyor. Bu bildirinin anahtar bulguları, mental sağlık sorunları olanlarca işlenen cinayetlerin aslında son yıllarda azalmış olması buna karşın bu insanlarda intiharların artmasıdır. Yani mesela 2011 yılında İngiltere’de ruh hastaları arasında görülen 1 333 intihar ölümüne kıyasla 46 cinayet ruh hastaları tarafından işlendi. Ası veya kendini opiatlarla zehirleme en sık görülen intihar metodlarını oluşturdu. Mental hastaların cinayetleri ve intihar vakaları ile ilişkili olarak madde suiistimali (alkol, madde veya her ikisi) çok sıktı. Toplumsal algının tersine ruh hastalarının işlediği cinayetlerin kurbanları yabancılardan daha çok eşler veya başka aile üyeleriydi.

İkinci rapor; Victim Support, Mind ve Londra Üniversitesi içindeki çeşitli enstitülerin işbirliği ile yayınlandı: "Risk altında ama ihmal edilmiş: Ruh sağlığı problemleri olan insanlar suç kurbanı". Bu raporda, şiddetli ruhsal hastalığı olup suç kurbanı olan insanların durumu araştırılıyor. Araştırmacılar şunu buldular: “Ruh sağlığı problemleri olan insanlar yüksek oranda suç eylemlerine maruz kaldılar ve bu insanların suç kurbanı olma ihtimalleri genel popülasyona kıyasla ciddi ölçüde yüksektir”. Şiddetli mental hastalığı olan kişiler geçen yıl içinde %45 gibi şok edici bir oranda suç kurbanı olmuşlar ve bir saldırıya kurban olma ihtimali genel popülasyon içindeki insanlardan beş kat daha fazla. Mental sağlık problemi olanlarda cinsel şiddet, domestik şiddet ve aile içi suçlarına maruziyet oranı da genel popülasyona göre yüksek. Ciddi mental sorunu olanlarda; ruh sağlığı hizmetleri ile zayıf bağlantı, ilaç suiistimali ve geçmişte şiddete maruziyet, tümü de bir suç kurbanı olmak için risk faktörleridir. Bu insanlarda suçun tesiri de şiddetli bulundu; işlenen suça karşı sosyal, psikolojik veya fiziksel reaksiyonlardan yakınma eğilimi normal insanlara göre daha yüksekti. Domestik ve cinsel şiddetin tesiri özellikle ciddi bulundu ve kadınların %40, erkeklerin %25’inin intihara teşebbüsüne neden oldu.

Bunlar bu raporların verdiği net mesajlardır. İlk mesajın ifadesine göre mental hastalığı olan insanlar başkalarına zarar vermekten çok daha fazla kendileri için tehlikelidir; intihar riski cinayet riskinden çok daha büyüktür. Bu iki trajik sonucun da önlenmesi için anahtar, korkudan çok şefkattir. İkinci mesaj ise şunu ifade ediyor: Ruh sağlığı problemleri olan kişilerin, normal popülasyona göre suç kurbanı olma ihtimali ve suça karşı advers reaksiyonlardan yakınma ihtimali daha yüksektir.

Ruh hastalığı olan kişilerin hakları ve ihtiyaçlarını destekleyen organizasyonlar ruh sağlığı problemi yaşamış ünlü kişilerle birlikte The Sun’ı eleştirmek ve gerçek tabloyu vurgulamakta hızlı davrandılar. Toplumdan böylesi bir çabuklukla ve kalpten gelen bir haykırışı duymak ferahlatıcı oldu ki bu birkaç hafta önce, ruh hastası olarak yaftalanmış elbiseler satan Birleşik Krallığın önde gelen iki süpermarketi Asda ve Tesco’ya karşı da görüldü. Bunlara rağmen açık ki ruh sağlığı problemleri olan insanlara karşı damgalama ve ayrımcılığın tarihe gömülmesine biraz zaman var.

Ruh hastası damgasını yok etmeye doğru ilerlemeyi güçlendirmek ve ruh sağlığı problemleri olan kişilere yardımcı olmak için ruh sağlığı profesyonellerine mevcut en iyi kanıt dayanaklarını yayınlamak için The Lancet Psychiatry 2014’te çıkacak. Ruh sağlığı problemleri olan insanlar için daha iyi bir geleceğe giden yolun haritasını çıkarmayı görev edinecek.

Kaynak

The Lancet, Volume 382, Issue 9901, Page 1309, 19 October 2013 doi:10.1016/S0140-6736(13)62125-X

Orijinal yazı için: Ruh Hastaları Suç Mağduru

Son Paylaşımlar
Arşiv