Kolorektal Kanser Taramasında Kullanılan İki Yöntemin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Kolon ve rektum kanseri gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan kanserlerden biridir. Hastalık 10 yıl kadar bir hayat süresi içinde iyi huylu lezyonlardan gelişir. Eğer lezyon kansere dönüştüyse, hastalığın erken dönemde tanınması halinde prognoz çok daha iyidir. Bu nedenle erken kanserler ve iyi huylu öncü lezyonların taranması ve yakalanması bu hastalıktan ölümlerin sayısını azaltabilir. Kanserler ve iyi huylu öncülleri kanamalar yapabilir ve bu kan gaitada fekal gizli kanama testleri (FGKT) denen spesifik testlerle belirlenebilir. Eğer test pozitifse (yani kanama yakalanırsa) kişiye kanamanın kaynağını bulmak için kolonoskopi önerilir.

Maalesef FGKT’ler önemli bir sayıda kanser ve öncü lezyonları yakalamada başarısız kalıyor. Bu yüzden rektum ve sigmoid kolonun endoskopik muayenesi (fleksibl sigmoidoskopi) savunuluyor. Fleksibl sigmoidoskopi, fleksibl cihazın barsağın küçük bir lavmanla temizlenmesinden sonra anüs yoluyla kalın barsağın alt kısımlarının 50 cm kadar içine ilerletilmesi ile uygulanır. Bu uygulama barsağın iç duvarının doğrudan gözle muayenesine imkan sağlar ve bu sayede iyi huylu lezyonlar ve malin tümörler belirlenebilir. İyi huylu lezyonlar aynı seansta anestezi gerekmeden ağrısız olarak çıkarılabilir ve izlem kolonoskopileri önerilebilir.

Bu derleme, iki tarama metodunun (FGKT ve fleksibl sigmoidoskopi) kalın barsak ve rektum kanserlerinden ölümlerin sayısını azaltabilme gücünü kıyaslamayı amaçlıyor.

FGKT’yi tarama yapılmamasına karşı kıyaslayan dört araştırma ve fleksibl sigmoidoskopiyi tarama yapılmamasına karşı kıyaslayan 5 araştırma belirledik. İki metodu doğrudan kıyaslayan araştırma bulunamadı.

Hem FGKT hem de fleksibl sigmoidoskopi taraması ile kolorektal kanserde mortalite azaldı. (Tarama yapılmamasına kıyasla fleksibl sigmoidoskopi ile kolorektal kanser mortalitesi için rölatif risk 0.72, %95 GA 0.65-0.79 arası, yüksek kaliteli kanıt; FGKT ile rölatif risk 0.86, %95 GA 0.89 – 0.92 arası, yüksek kalitede kanıt). İki metodu kıyasladığımızda birinin diğerinden üstünlüğüne karar veremedik.

FGKT testinin kendisiyle ilgili komplikasyon görülmedi ancak % 0.03‘ü izleme döneminde majör komplikasyon yaşadı. 60 000 fleksibl sigmoidoskopi tarama prosedürü ve hemen hemen 6 000 kolonoskopi çalışması içinde katılımcıların %0.08‘inde bir majör komplikasyon kaydedildi. Advers etki ile ilgili raporlama eksik olduğundan bu bulgular dikkatle yorumlanmalıdır.

Kaynak

Holme Ø, Bretthauer M, Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Hoff G. Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD009259.

DOI: 10.1002/14651858.CD009259.pub

Orijinal kaynak için: Kolorektal Kanser Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar