Kanser Gelişimini Önlemek İçin Midedeki Prekanseröz Durumların İzlenmesi

Cochrane derleme özeti

Kanser gelişimini önlemek için midesinde prekanseröz lezyonlar olan hastaları izleme fikrini destekleyen yeterli kanıt olup olmadığını anlamayı hedefledik. Bu izlem olağan olarak hastanın midesine sokulan bir kamerayla (endoskopik) muayene yapılması ve mideden biyopsi alınması şeklindedir. Alternatif bir izlem aracı da kanda pepsinojen ölçümü olabilmekle beraber mide kanseri tanısında biraz daha az doğru ve az güvenilir. Buna biyokimyasal sürveyans deniyor.

Biyomedikal literatürde konferans kitaplarındaki özetlerde klinik araştırma ayrıntıları aradık. Bunu ispatlayacak uygun randomize kontrollü araştırma kanıtı olmadığını bulduk ancak yapılmış bazı non-randomize çalışmalar konuya daha yakından bakılmasını destekleyebilir.

Kaynak

O'Connor A, McNamara D, O'Moráin CA. Surveillance of gastric intestinal metaplasia for the prevention of gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD009322. DOI: 10.1002/14651858.CD009322.pub2

Orijinal özet için: Midede Prekanseröz Lezyonlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv