Obstrüktif Uyku Apnesinde Tedavi

Amerikan Hekimler Koleji Klinik Pratik Rehberi

Ann Intern Med’den özet çevirisi

Tanım

Amerikan Hekimler Koleji (ACP) erişkinlerde obstrüktif uyku apnesi (OBUA) tedavisi için kanıtları sunmak ve klinik tavsiyeler sağlamak için bu rehberi geliştirdi.

Metot

Bu rehber MEDLINE, Cochrane Kontrollü Araştırmalar Kayıtları ve Cochrane Sistematik Derlemeler Bilgi tabanı kullanılarak belirlenen 1966 ile 2010 Eylülü arasında yayınlanmış literatüre dayanıyor. Ek bir MEDLINE araştırması ile 2012 Ekimine kadar başka makaleler belirlendi. Araştırmalar İngilizce literatürle sınırlandı. Bu rehber için değerlendirilen klinik sonuçlar arasında kardiyovasküler hastalıklar (kalp yetmezliği, HT, felç ve miyokard enfarktüsü gibi); tip 2 diyabet, ölümler, uyku çalışması ölçütleri (apne-hipopne indeksi gibi), kardiyovasküler durum ölçütleri (kan basıncı gibi), diyabet durumu ölçütleri (HbA1c düzeyleri gibi) ve yaşam kalitesi yer alıyor. Rehberde kanıt ve tavsiyeleri ACP’nin" klinik pratik rehberler dereceleme sistemi" kullanılarak değerlendirildi.

Tavsiye 1

ACP, OBUA tanısı konan fazla kilolu ve obes hastaların kilo vermeye teşvik edilmelerini tavsiye eder. (Derece: kuvvetli tavsiye, düşük kaliteli kanıt)

Tavsiye 2

ACP, OBUA tanısı konan hastalara ilk tedavi olarak CPAP tedavisi tavsiye eder. (Derece: kuvvetli tavsiye, orta kaliteli kanıt)

Tavsiye 3

ACP, OBUA tanısı konan ve mandibular ilerletme cihazlarını tercih eden veya CPAP ile ters etkiler yaşayan hastalar için CPAP tedavisine alternatif olarak mandibular ilerletme cihazlarını tavsiye eder. (Derece: zayıf tavsiye, düşük kaliteli kanıt)

Kaynak

Amir Qaseem, MD, PhD, MHA; Jon-Erik C. Holty, MD, MS; Douglas K. Owens, MD, MS; Paul Dallas, MD; Melissa Starkey, PhD; Paul Shekelle, MD, PhD, for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Management of Obstructive Sleep Apnea in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med 2013; 159: 471-483. Published online September 24, 2013. doi:10.7326/0003-4819-159-7-201310010-00704

Orijinal kaynak için: Uyku Apnesi Rehber

Son Paylaşımlar