Erken Serviks Kanserinde Laparoskopik Yardımlı Veya Açık Radikal Histerektomi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Serviks kanseri, kadınlarda ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Bir kadında 65 yaşından önce servikal kanser gelişme riski, gelişmiş ülkelerde %0.69’dan gelişmekte olan ülkelerde %1.38’e kadar değişir. Avrupa’da servikal kanser tanısı konan kadınların %60’ı tanıdan 5 yıl sonra hayatta kalır. Seçilmiş erken servikal kanserin standart tedavisi radikal histerektomidir; serviks, uterus ve destekleyen dokularla (parametriyum) birlikte pelvik lenf bezlerinin ve vagina üst kısmının çıkarılmasını gerektirir. Geleneksel olarak radikal histerektomi 100 yıldan fazladır açık yapılıyor. Son yıllarda abdominal kesiyi küçültmek için laparoskopik olarak da yapılmaya başlandı.

Çalışma özellikleri

Erken servikal kanserli kadınlarda, açık ve laparoskopik yardımlı radikal vaginal histerektomiyi kıyaslayan yayınlanmış ve yayınlanmamış randomize kontrollü çalışmaları aradık ve sistematik olarak derledik. Kanıtlar 2013 Temmuzuna kadar güncel.

Konuya ilişkin, sadece 13 kadınla yapılan 1 araştırma bulduk. 7 kadına laparoskopik yardımlı radikal vaginal histerektomi, (LARVH) 6 kadına radikal abdominal histerektomi (RAH) yapıldı.

Anahtar sonuçlar

LARVH olan kadınlarda kan kaybı daha az, hastanede kalış süresi daha kısa ve ağrı kesici ihtiyacı, RAH olanlara daha az görüldü. LARVH ve RAH olan kadınlar arasında girişimle ilgili komplikasyon riskinde istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Ancak RAH ile operasyon süresi anlamlı derecede daha kısaydı.

Kısa vadeli komplikasyonlara odaklı araştırmada; genel sürvi, ilerlemesiz sürvi ve yaşam kalitesi değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Araştırmada vaka sayısının az olması ve kısa bir dönemi kapsaması nedeniyle iki tip tedavinin rölatif fayda ve zararlarıyla ilgili kesin bir sonuca varamadık ve tedavilerin birinden fayda sağlayabilecek kadın alt gruplarını belirleyemedik.

Kaynak

Kucukmetin A, Biliatis I, Naik R, Bryant A. Laparoscopically assisted radical vaginal hysterectomy versus radical abdominal hysterectomy for the treatment of early cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006651. DOI: 10.1002/14651858.CD006651.pub3

Orijinal özet için: Serviks Kanserinde Laparoskopik Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv