Venöz Bacak Ülserlerinin Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon

Cochrane derleme özeti

Bacak venleri bacak kanını kalp yönünde yukarı doğru taşıyacak tasarımdadır. Kan yerçekimi etkisiyle aşağı akma eğilimindedir. Venlerde bulunan valfler aşağı akışı engeller. Ancak bu valfler sızma yaptığında venlerde basınç artar. Bu yüksek basınç şişmeye, ciltte kalınlaşma ve hasara neden olur, cilt ülserleşir. Venöz bacak ülserleri ağrı ve hareket kısıtlamasına neden olur bunlar da yaşam kalitesini etkiler.

Bacakların bandaj ya da tıbbi çoraplarla basınç altın alınması kanın yukarı kışına yardım eder ve venler ve dokulardaki basıncı azaltır. Bu tedavinin ülser iyileşmesini hızlandırdığı gösterildi. Çorap ya da bandajla kompresyon rahatsızlık verici olduğundan popüler değildir ve sadece bunlar kullanıldığı müddetçe fayda sağlar. Kompresyon tedavisiyle de venöz ülserlerin iyileşmesi uzun zaman alabilir.

Geleneksel olarak venöz hastalıkların tedavisi olarak damar ameliyatla çıkarılır. Bunun sonucu olarak kan kalan sağlıklı venlere yönelir. Bu venlerde basıncı azaltır ve iyileşmiş ülserlerin yeniden açılmasının önlenmesine yardım eder. Ameliyat genellikle genel anestezi altına yapılır ve bir toparlanma dönemi olur. Bazı hastalar, özellikle yaşlılar genel anesteziye daha az uygundur ve yaşla ilişkili komplikasyon riski yüksektir, toparlanma güç olur ve uzun sürer. Yeni tekniklerle damar lokâl anestezi altında ısıyla tahrip edilir Bu tedavilerin ülserleşme olmayan varis tedavisinde ameliyat kadar etkili olduğu ve daha az ağrıya neden olduğu gösterildi. Genel anestezik kullanılmadığından anestezi prosedürüyle ilişkili riskler azalır ve toparlanma süresi kısalır.

Bu derleme varis ülserlerinin tedavisinde bu yeni, minimal invazif cerrahi tekniklerin etkinliğini kompresyon tedavisine karşı kıyaslamayı amaçlıyor. Farklı tedavilerin ülser iyileşmesi ve nüks oranlarına etkisini araştırdık. Ancak kapsamlı literatür araştırmasına rağmen soruya cevap sağlayacak yüksek kalitede kanıt bulunamadı, karar verebilmek için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Samuel N, Carradice D, Wallace T, Smith GE, Chetter IC. Endovenous thermal ablation for healing venous ulcers and preventing recurrence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD009494. DOI: 10.1002/14651858.CD009494.pub2

Orijinal özet için: Ülserler İçin Endovenöz Ablasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv