Yardımla Üreme Teknolojisi Uygulanan Kadınlara Transfer Edilen Embriyo Sayısı

Cochrane derleme özeti

Soru: Yardımla üreme teknolojisi (YÜT) uygulananlara kaç embriyo transfer edilmelidir?

Arka plan

Çoğul gebelik anneyi (erken doğum, diyabet ve hipertansiyon gibi) ve tek bebekten daha fazla risk taşıyan bebekleri; aralarında erken doğum, düşük doğum tartısı, serebral palsi ve perinatal ölüm gibileri dâhil olmak üzere ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya bırakır. Artık çoğul gebelikleri azaltmak için tek embriyo transferi ciddi olarak düşünülüyor ancak bunun genel canlı doğum oranını düşürme riskine karşı dengelenmesi gerekir. Cochrane Collaboration araştırmacıları YÜT uygulanan kadınlara transfer edilen embriyo sayısı ile ilgili kanıtları gözden geçirdiler. Bu araştırma Temmuz 2013 tarihine kadar günceldir.

Araştırma özellikleri

2165 katılımcı üzerinde yürütülmüş 14 RK araştırma bulduk. Çoğunun ticari fon almadığı anlaşıldı.

Anahtar bulgular

Tek transfere karşı çift transfer

Tek siklusta çift taze embriyo transferinden sonra, aynı şekilde tek embyo transferine göre canlı doğum şansının daha fazla olduğuna dair yüksek kaliteli kanıtlar bulduk. Tek siklusta çift embriyo transfer edildikten sonra canlı doğum şansı %40 olan bir kadın için, tek siklusta tek embriyo transferinden sonra şans %22-30 arasında bulundu. Ancak çift embriyo transferinden sonra ikiz için risk yedi kat fazlaydı.

Tekrarlanan tek embriyo transferine karşı çift embriyo transferi

Düşük kaliteli kanıtlara dayanarak çift embriyo transferi, tekrarlanan tek embriyo transferi (ya iki siklus tek embriyo transferi veya bir siklus tek embriyo transferini izleyen doğal ya da hormonla stimüle edilmiş siklusta tek dondurulmuş embriyo transferi) ile karşılaştırıldığında genel canlı doğum oranları ciddi bir fark göstermedi. Kanıtlar, tek siklusta çift embriyo transferinden sonra canlı doğum şansı %40 olan bir kadın için tekrarlanan tek embriyo transferinden sonra şansın %30-40 arası olacağını telkin ediyor. Tek embriyo transfer edilen grupta çoğul doğum riski çok daha düşüktü: Tek siklusta çift embriyo transferinden sonra çoğul gebelik riski %15 olan bir kadın için tekrarlanan tekli transfer sonrasında hesaplanan tahmini risk %1-4 arasındaydı.

Karar

YÜT uygulanan kadınların çoğu için tekrarlanan tek embriyo transferi en iyi opsiyon gibi görünüyor. Halen mevcut kanıtların çoğu genç kadınlarla ilgili olup iyi prognoz gösteriyor.

Kaynak

Pandian Z, Marjoribanks J, Ozturk O, Serour G, Bhattacharya S. Number of embryos for transfer following in vitro fertilisation or intra-cytoplasmic sperm injection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003416. DOI: 10.1002/14651858.CD003416.pub4

Orijinal özet için: IVF’de Embriyo Sayısı

Son Paylaşımlar
Arşiv