HIV Dâhil Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Eşi Bilgilendirme Stratejileri

Cochrane derleme özeti

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CBYH) global bir akut hastalık, infertilite ve ölüm nedeni teşkil ediyor. Her yıl tahmini olarak en sık görülenlerden ve şifası mümkün 499 milyon CBYH (trikomonyaz, klamidya, sifilis ve gonore) ve 3 milyon yeni HIV olgusu görülüyor. Sifilis ve herpes gibi birkaç CBYH’nın mevcudiyeti HIV’e yakalanma ve bulaştırma riskini artırabiliyor.

Eş bilgilendirme, CBYH tanısı alan hastanın cinsel partnerinin enfeksiyona maruziyet ve tedavi alma gereği hakkında bilgilendirildiği bir süreçtir. Şifası olan CBYH’larda eş bilgilendirme yeniden enfeksiyonları önleyebilir, komplikasyon ve daha fazla yayılma riskini azaltabilir.

HIV dâhil cinsel yolla bulaşan hastalıklarda eş bilgilendirme stratejileri hakkındaki derlememizi güncelledik. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 26 çalışma bulundu. Derlememiz 4 eş bilgilendirme stratejisini içeriyor:

1) Hastanın eşini bilgilendirmesi: Hasta cinsel eşine, sonuçları iyileştirmek için ek destekle birlikte ya da olmadan tedavi edilmesi gerektiğini bildirir.

2) Hastayla iletilen tedavi: Hasta eşi için yazılan tedavi ya da reçeteyi eşine kendi iletir, eşe muayene yapılmaz.

3) Sağlıkçı bilgilendirmesi: Sağlık personeli eşi haberdar eder.

4) Anlaşmalı bilgilendirme: Hasta eşini bilgilendirmeye teşvik edilir ancak eş belli bir tarihe kadar sağlık kurumuna gelmezse sağlıkçılar eşle temasa geçer.

Derlenen 26 araştırmaya 17 578 katılımcı alındı. 5 Çalışma gelişen ülkelerde, ikisi HIV(+) hastalarla yapıldı. Gonore, klamidya ya da gonokok dışı üretritli hastalarda hastayla iletilen tedavi hastanın eşini bilgilendirmesinden daha başarılı oldu (6 araştırma).

Hastanın ek destekle eşini bilgilendirmesi ve hastayla iletilen tedavide, enfeksiyon tekrarları benzer düzeye bulundu (3 araştırma).

Hastalara eşe evde klamidya testi yapması için kit verilen evde kültür örneği alımının etkilerine dair kanıtlar tutarsızdı (3 araştırma).

Çeşitli CYBH’ler için sağlıkçı bilgilendirmesi ve anlaşmalı bilgilendirme ya da diğer hasta aracılı metotlar hakkında tutarlı sonuçlar çıkarabilmek için çok az araştırma vardı. HIV ve sifilis hakkında daha çok araştırma yapılması gerekiyor ve zararlar da ölçülüp raporlanmalı.

Kaynak

Ferreira A, Young T, Mathews C, Zunza M, Low N. Strategies for partner notification for sexually transmitted infections, including HIV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD002843. DOI: 10.1002/14651858.CD002843.pub2

Orijinal özet için: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv