Çocuklarda Krup İçin Adrenalin Nebülizasyonu

Cochrane derleme özeti

Çocuklarda krup olağandır, sıklıkla 6 ayla 3 yaş arasında görülür. Yıllık insidensi 2 yaş içinde pik yaparak %5’e yaklaşır. Kız ve erkekler eşit etkilenir. En sık rastlanan nedeni viral enfeksiyonlardır. Ses kalınlaşması, havlar gibi öksürme ve sesli solunum gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler larinksin hemen altında trekeada görülen şişme (ödem) sonucudur. Çoğu olgular hafif olup kendi kendine geçebilirse de, bazen şişme şiddetli olup solunum güçlüğüne neden olur. Bu çocuklarda tedavi olarak solunum yolundan buhar şeklinde adrenalin verilerek şişme azaltılmaya çalışılır.

Bu çalışmada 225 kruplu çocukta solunum yolundan verilen adrenalinin etkisiyle ilgili yapılmış 8 araştırma derlendi. Derlemelerin 6’sında kayırma hatası riski düşük ikisinde belirsiz bulundu. Çalışmalarda çeşitli sonuç ölçütleri değerlendirildi ve az sayıda çalışmada aynı sonuç ölçütleri değerlendirildi. Bu nedenle çoğu sonuç ölçütü için maksimum 3, bazıları için tek araştırmadan veri sağlandı

İnhalasyon yoluyla verilen adrenalin, ilaç verilmemesine kıyasla tedaviden sonraki 30 dakikada krup belirtilerini iyileştirdi (3 araştırma, 94 çocuk). Bu tedavi etkisi 2 saat sonrasında kayboldu (1 araştırma, 20 çocuk). Ancak belirtiler tedavi öncesinden daha kötüye gitmedi. Çalışmalarda ters olaylara bakılmadı.

Kanıtlar 2013 Temmuzuna kadar güncel.

Kaynak

Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006619. DOI: 10.1002/14651858.CD006619.pub3

Orijinal özet için: Krupta Adrenalin Nebül

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv