Kanser Ağrısında Fentanil Bantları

Cochrane derleme özeti

Cilde uygulanan (transdermal) fentanil bantları orta – şiddetli kanser ağrısından yakınan hastaların çoğunda iyi ağrı gideriyor.

2 ya da 3 kanserli hastadan biri orta ya da şiddetli ağrıdan yakınır. Kanser ilerledikçe ağrı şiddetlenme eğilimi gösterir. Kanser ağrısın kontrol için 1950’lerden bu yana ağız yolundan morfin kullanıldı. Sonraki yıllarda kanser ağrısı tedavisi için morfine benzer eylemleri olan fentanil dâhil birkaç farklı ilaç geliştirildi. Fentanil cilde bant şeklinde uygulanan bantlar yoluyla emilebildiğinden özellikle kullanışlı. Teorik olarak, kan ve beyinde sabit seviyeler sağlayabilen herhangi bir ilaç kanser ağrısında daha iyi bir etki sağlar. Bant şekline uygulama genellikle birkaç gün etkili olduğundan günde birkaç defa ilaç alma gereğini de ortadan kaldırır.

Toplam 1244 katılımcıyla yapılan 9 araştırma bulduk. Çoğu küçük ve tasarımları farklı olan bu çalışmalarda fentanil değişik ilaçlara karşı kıyaslandı. Hastaların çoğunda önceden orta ya da şiddetli olan ağrı transdermel fentanilden sonra hafiften daha şiddetli olmayan düzeye indi. Oral morfinle kabızlık görülen 10 hastadan 5’ine kıyasla fentanil kullanan 10 hastadan sadece 3’ünde kabızlık oldu.

Bulantı, karın ağrısı, mide-barsak kanaması ve konfüzyon gibi zararlı (ters) olaylarla ilgili verilerin anlamlı bir şekilde analiz edilmesi mümkün olmadı. Bu olaylar altta yatan hastalık süreçlerine bağlanabilir.

Bantların etkisi cilt tarafından tutulan ilacın etkisine bağlı olarak çıkarıldıktan sonra da devam edebilir. Kullanılmış bantların atılmasında dikkat gerekir.

Çalışma tasarımlarında ve özellikle de sonuç ölçütü olarak “tahammül edilebilir düzeye inen ağrı” dâhil raporlamada daha tutarlılık olması gerekirdi.

Kaynak

Hadley G, Derry S, Moore R, Wiffen PJ. Transdermal fentanyl for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD010270. DOI: 10.1002/14651858.CD010270.pub2

Orijinal özet için: Kanser Ağrısında Fentanil Bandı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar