Spontan Doğumu Kısaltmak İçin Amniyotomi

Amniyotomi; doğum süresi, sezaryen, anne tatmini ve Apgar skorlarını etkilemedi. Tavsiye edilemiyor. Bu kanıtların karar aşamasında annelerle tartışılması öneriliyor.

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Doğum esnasında, bazen amniyotomi ya da “suları akıtmak” olarak adlandırılan, amniyotik membranların iradi olarak artifisiyel rüptürü modern obstetrik ve ebelik uygulamalarında en sık uygulanan prosedürlerden biridir. Amniyotominin primer amacı kontraksiyonları hızlandırmak ve böylece doğum süresini kısaltmaktır. Ancak kadınlar ve bebek üzerinde istenmeyen advers etkiler endişesi bulunur.

Amaçlar

Çalışmamız spontan başlayan tüm doğumların kısaltılması için rutin olarak yalnız başına amniyotominin etki ve emniyetini belirlemeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Gebelik ve Doğum Grubu Araştırma Kayıtlarını araştırdık (30 Nisan 2013).

Seçim kriterleri

Membranların muhafazasına karşı tek başına amniyotomiyi kıyaslayan RK araştırmalar seçildi. Yarı randomize araştırmalar derlemeye alınmadı.

Bilgi toplama ve analiz

Belirlenen çalışmaları iki derleme yazarı değerlendirdi, hata riskini değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. Primer analiz intention-to-treat ile yapıldı.

Ana sonuçlar

Bu güncellemiş derlemeye 5 583 kadın üzerinde yürütülmüş 15 araştırma dâhil edildi.

Spontan doğumda membranların korunmasına (amniyotomi yapılmaması) karşı yalnız başına amniyotomi

Amniyotomi ve kontrol grupları arasında, doğumun birinci aşamasının uzunluğu (ortalama fark / OF -20.43 dk, %95 GA -95.93 ile 55.06 arası), sezaryen (risk oranı-RO 1.27, %95 GA 0.99 ile 1.63 arası), doğum tecrübesinden annenin tatmini (OF -1.10, %95 GA -7.15 ile 4.95 arası) veya 5 dakikada 7’den küçük Apgar skoru (RO 0.53, %95 GA 0.28 ile 1.00 arası) yönünden net istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Çalışmalar arasında servikal dilatasyon ile ilgili zamanlama açısından tutarlılık bulunmadı.

Uzamış spontan doğumda membranların korunmasına (amniyotomi yapılmaması) karşı yalnız başına amniyotomi

Amniyotomi ve kontrol grupları arasında sezaryen (RO 0.95, %95 GA 0.15 – 6.08), doğum tecrübesinden annenin tatmini (OF 22.00, %95 GA 2.74 ile 41.26 arası) veya 5 dakikada 7’den küçük Apgar skoru (RO 2.86, %95 GA 0.12 ile 66.11 arası) açısından net istatistiksel anlamlı fark bulunmadı.

Yazarların kararı

Bu derlemenin bulguları ışığında, standart doğum idaresi ve bakımının bir parçası olarak amniyotominin rutin olarak yapılması gerektiğini tavsiye edemeyiz.

Bu derlemede sunulan kanıtların amniyotomi önerilen kadınlara açılmasını öneriyoruz, bu davranış kadın ve sağlıkçıları arasındaki tartışmalar ve bunlardan çıkacak kararlara dayanak teşkil edebilir.

Kaynak

Smyth RMD, Markham C, Dowswell T. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006167. DOI: 10.1002/14651858.CD006167.pub4

Orijinal özet için: Amniyotomi

Son Paylaşımlar
Arşiv