D Vitamini Suplementlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri: Sistematik Derleme ve Meta Ana

The Lancet’ten özet çevirisi

Arka plan

Birlikte kalsiyum verilmeden D vitamini takviyesinin yakın zamanlarda yapılan meta-analizlerinden sağlanan bulgular, muhtemelen uygunsuz dozların gücünün yetersiz kalması veya müdahalenin eksiklik yaşayan popülasyonları hedeflememiş olması nedeni ile kırığa karşı koruma göstermedi. Bu bilgilere rağmen, yaşlıca (50 üstü) erişkinlerin hemen hemen yarısı bunları kullanmaya devam ediyor. Kemik mineral yoğunluğu çok daha küçük gruplarda biyolojik olarak anlamlı etkileri belirlemek için kullanılabilir. D vitamini takviyelerinin kemik mineral yoğunluğunu etkileyip etkilemediğini araştırdık.

Metot

8 Temmuz 2012’den başlayarak Web of Science, Embase ve the Cochrane Database’de D vitamininin (D3 veya D2, metabolitler değil) kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisini değerlendiren araştırmaları taradık. Sadece vitamin D içeriğinde fark gösteren müdahaleleri karşılaştıran ve başka metabolik kemik hastalığı olmayan erişkinler üzerinde yürütülen (yaş ortalaması 20 üzeri) tüm RK araştırmaları seçtik. Bilgileri rastgele etki meta-analizi ile ağırlıklı ortalama fark ve %95 güven aralığı olarak bir araya getirdik. Tek tek çalışma sonuçlarındaki heterojeniteyi değerlendirmek için, Cochrane Q istatistiğini ve I2 istatistiğini kullandık. Primer sonuç göstergesi olarak kemik mineral yoğunluğunda bazale göre yüzde değişimi seçtik.

Bulgular

Araştırma stratejisi ile belirlenen 3930 sitasyonun 23’ü (ortalama süre 23.5 ay, katılımcı sayısı 4082, %92 kadın, ortalama yaş 59) kriterleri karşıladı. 19 çalışmaya çoğunlukla beyazlar dahil edildi. 8 çalışmada ortalama bazal serum 25-hidroksi vitamin D konsantrasyonu 50 nmol/L altında bulundu (n=1791). On çalışmada (n=2294) katılımcılara günde 800 IU altında D vitamini dozları verildi. Kemik mineral yoğunluğu 1-5 arası bölgeden (omurga, femur boynu, total kalça, trokanter, tüm vücut ve ön kol) ölçüldü. Böylece çalışmalarda 70 anlamlılık testi yapıldı

Anlamlı fayda gösteren altı, zarar gösteren iki sonuca karşın kalanı anlamlılık göstermedi. Bir çalışma birden fazla bölgede fayda gösterdi. Meta analizimizin sonuçları femur boynunda küçük bir yarar gösterdi (ağırlıklı ortalama fark %0.8, GA 0.2-1.4 arası), çalışmalar arasında heterojenite bulundu (I2 %67, p<0·00027). Total kalça dâhil başka bir bölgede etki görülmedi. Femur boynu ve total kalçada pozitif sonuç yönünde kayırma hatası belirledik.

Yorum

Toplum içinde yaşayan ve vitamin D eksikliğinin spesifik risk faktörlerin göstermeyen erişkinlerde osteoporoz koruması için yaygın olarak vitamin D kullanımının sürdürülmesi uygun görünmüyor.

Fon kaynağı

Yeni Zelanda Sağlık Araştırma Konseyi.

Kaynak

The Lancet, Early Online Publication, 11 October 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61647-5Cite or Link Using DOI

Orijinal özet için: D Vit Takviyesi

Son Paylaşımlar
Arşiv