Karaciğer Metastazlarında Mikrodalgayla Koagülasyon

Cochrane derleme özeti

Primer karaciğer kanseri ve kolorektal kanser metastazları karaciğerin en sık görülen habis tümörleridir. Metastazlar lenf bezlerinden sonra en sık karaciğerde görülür. Karaciğer metastazlı hastaların yarıdan fazlası metastatik komplikasyonlardan ölür. Mikrodalga koagülasyonda ultrason ya da BT rehberliğinde lezyon içine elektrot yerleştirilir. Elektrot mikrodalga jeneratörüne bağlanarak tümöre mikrodalga enerjisi verilir. Tümörlü doku hücreleri koagüle edilerek öldürülür, tümör küçülür.

Bu derlemeye mikrodalga koagülasyonu konvansiyonel ameliyatla kıyaslayan 1 randomize kontrollü araştırma (RKA) dâhil edildi. Araştırmada 14 katılımcıya mikrodalgayla koagülasyon 16’sına ameliyat yapıldı. Araştırma sistematik hata (faydaların olduğundan çok, zararların az hesaplanması) riskinin yüksek olduğu yargısına varıldı.

Kolorektal karaciğer metastazlı katılımcılarda mikrodalgayla koagülasyonun sürvi ve nüksler üzerine konvansiyonel ameliyata kıyasla anlamı bir fayda sağlayıp sağlamadığını göstermek için; yerleşim gizlemesi ve körleme raporlamayan ve randomizasyondan sonra katılımcıların %25’inin dışlandığı bir tek RKA’ya dayanan kanıtlar yetersiz.

Rezeksiyon grubunda daha sık olan kan nakli ihtiyacı dışında ters olay sayısı her iki grupta benzerdi. Halen randomize klinik araştırmalar dışında mikrodalga tedavisi tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Bala MM, Riemsma RP, Wolff R, Kleijnen J. Microwave coagulation for liver metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD010163. DOI: 10.1002/14651858.CD010163.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Metastazı Tedavisinde Mikrodalga

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv