Timüs Tümörüne Bağlı Olmayan Miyastania Gravis’te Timüsün Çıkarılması

Cochrane derleme özeti

Miyastenia gravis kaslarda aşırı yorgunluk ve güçsüzlüğe neden olan bir hastalıktır. Bu hastaların çoğunda belirtilerin başlangıcından sonraki ilk iki yılın sonunda tüm vücut kasları tutulur, ancak hastalığın sadece gözleri etkileyen bir formu (oküler miyasteni) da var. Miyastenia gravis’te kişinin kendi bağışıklık sistemi sinirden kasa ileti geçiren ve nöromüsküler kavşak denen hayati yapılara saldırır. Altta yatan neden bazen timüs denen bağışıklık sistemi organını etkileyen bir tümördür (timoma); buna timomatöz miyastenia gravis denir. Bu sistematik derlemede timomatöz hastalık ele alınmadı.

Bazı gözlemsel çalışmalar timomatöz olmayan miyastenia gravis hastalarında timüsün ameliyatla çıkarılmasının (timektomi) fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Genel olarak okülar miyastenide timektominin kullanılmaması gerektiği kabul edilmekle beraber bazı hekimler tıbbi tedaviye cevap alınamadığında kullanılabileceği düşüncesini taşıyor.

Sistematik derlememizde tümör nedenli olmayan miyastenia gravis’te timektomiyi araştıran randomize kontrollü araştırma (RKA) bulunamadı. Halen RKA olmadığından timektominin değeri tartışma konusu ve hekimler arasında tıbbi uygulamalar değişken. Generalize miyastenide timektominin etkili olup olmadığını belirlemek için RKA yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cea G, Benatar M, Verdugo RJ, Salinas RA. Thymectomy for non-thymomatous myasthenia gravis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD008111. DOI: 10.1002/14651858.CD008111.pub2

Orijinal özet için: Miyastenide Timektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv