Bipolar Bozuklukta Mod Ataklarından Sonra İdame Tedavisinde Valproat

Cochrane derleme özeti

Bipolar bozukluk sık görülen ve önemli bir hastalıktır. Depresyon, mani ve karışık ataklar görülür. Depresyonda mod ve enerji düşer, zevk kaybı ve uyku bozukluğu gibi başka problemler görülür. Manide tersi olur, enerji çok artar mod yükselmesi ya da iritasyon problemleri olur. Karışık durumlarda bu iki grup belirtiler kombine olur. Bu değişimler kişinin yaşamı boyunca birkaç defa tekrarlayabilir, bu nedenle uzun süreli idame tedavisi, nüksleri önlemede çok önemlidir. Valproat, bipolar bozukluğun akut fazının tedavisinde faydalı olabildiğinden, idame tedavisinde de faydalı olup olmadığını anlamak istedik.

Üç yazar tıbbi literatürü taradı ve randomize kontrollü araştırmaları seçti. Bulunan araştırmaların kalitesini inceledik, kanıtları birleştirdik ve analize aldık. 11 Ocak 2013 tarihinde yapılan literatür taramasında toplam 876 katılımcıyla yapılan 6 araştırma bulundu. Çalışmalar tasarım anlamında iyi değildi, bu da bazı ilaçların etkisinin olduğundan fazla hesaplanmış olabileceği anlamına geliyor.

Tüm araştırmalar birleştirildiğinde, valproatın bipolar bozuklukta nüksleri, özellikle depresif atakları önlemede faydası olabildiğini gösteriyor.

Ancak erişilebilen kanıtların sınırlı olması nedeniyle plasebo ve lityuma kıyasla valproat hakkında belli bir güvenle sonuç çıkaramıyoruz. Lityum, bipolar bozuklukta nüksleri önlemede etkili olduğu zaten bilinen bir ilaç olduğundan, valproatla kıyaslanması önemli. Valproatı lityumla kıyaslayan tüm çalışma bulgularını kombine ettiğimizde, etkinlik anlamında kanıtlar ikisinin de lehinde olmadı. Uzun zaman valproat alan hastalarda ilaçlarını almayı sürdürme ihtimali, lityum alanlara göre daha fazlaydı. Klinisyen ve hekimlerin; valproatın kellik, el titremesi ve kilo alımı gibi yan etkilerini göz önüne alması gerekir.

Ayrıca tek başına valproat kullanımını kombine kullanıma karşı kıyaslayan bir araştırma bulduk. Bu araştırmada sade lityum veya sade valproat alan hastalar, ikisini birden alanlarla kıyaslandı. Valproat ve lityum almanın sade lityum alımına kıyasla, hastaların tedaviyi sürdürmesini sağladığını gösteren kanıt bulunmadı.

Kaynak

Cipriani A, Reid K, Young AH, Macritchie K, Geddes J. Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD003196. DOI: 10.1002/14651858.CD003196.pub2

Orijinal özet için: Bipolar Bozuklukta Valproat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv