Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinin Açmış Olduğu Defin ve Adli Nöbetlere Ait Dava Sonucu


Dr. Recep Koç 1983 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki yıl Konya’da mecburi hizmet yaptı. Askerliğini Edirnede yataklı revir başhekimi olarak yaptı. İzleyerek Istanbul Bayrampaşa’da aynı sağlık ocağında 24 yıl sorumlu hekim olarak çalıştı. Tam Gün Kanunu ve aile hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile 18 yıllık muayenehanesini kapatarak aile hekimliğine geçti. Aralarda geçici olarak Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Cezaevinde de görevlendirildi. Şimdi 3 yıldır aynı yerdeki Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi ve yönetici hekim olarak çalışıyor. Dr. Recep KOÇ, İSTAHED Hukuk Komisyonunda görev yapıyor.

"Her ne kadar, davacı dernek tarafından defin ruhsatı düzenleme, ölü muayenesi ve yerinde otopsi hizmetlerinin aile hekimlerinin görev ve yetkisinde bulunmadığı ileri sürülmüş ise de; adı geçen hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda birinci derecede aile hekimlerinin görevli ve yetkili olmadığı ve söz konusu hizmetlerin hizmetin türüne göre ilgili hekimler ve kurumlar (belediye hekimi, toplum sağlığı hekimi, adli tıp kurumu ve hastaneler) tarafından yerine getirileceği anlaşılmakla birlikte, defin ruhsatı düzenleme, ölü muayenesi ve yerinde otopsi hizmetlerinin yürütülmesi noktasında, bu hizmetlerin yürütülmesine ihtiyaç duyulan yerlerde ilgili hekim ya da kurumların bulunmaması durumunda aile hekimlerinin de görevlendirilebileceği ve yetkilendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dava konusu olay birlikte değerlendirildiğinde;

defin ruhsatı düzenleme görev ve yetkisinin mesai saati içinde ya da mesai saatleri dışında herhangi bir ayrıma gidilmeksizin belediye tabibinde olduğu, belediye tabibinin bulunmadığı yerlerde ise bu hizmetin aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile sağlığı hekimi tarafından yerine getirileceği,

otopsi hizmetlerinin ise adli tıp kurumunun doğrudan hizmet verdiği yerler var ise bu yerler tarafından, yok ise hastaneler tarafından verilmesi gerektiği, toplum sağlığı hekimleri ya da aile hekimlerinin hastane bulunan ilçe merkezlerinde adli tıp hizmetlerinin vermekle yükümlü olmadığı, hastane bulunmayan yerlerde ise bu hizmetin mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise toplum sağlığı merkezi hekimleri tarafından yerine getirileceği,

ölü muayenesi hizmetlerinin ise, hastane bulunan ilçelerde ölü muayene hizmetini sunmakla görevli hekimlerin mesai saatleri içinde her halde toplum sağlığı hekimleri olduğu, mesai saatleri dışında ise söz konusu hizmetin öncelikle toplum sağlığı hekimleri tarafından verilmesi gerektiği,

yeterli hekim bulunmaması durumunda ise icap nöbeti sistemi ile hizmetin verilmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmemiştir."

Yukardaki mahkeme kararı İSTAHED ‘in yorumlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Nöbetler bizim işimiz değildir. Kocaeli Aile Hekimleri Derneğine teşekkürler.

Son Paylaşımlar