Yeni Tanı Konan Yumurtalık Kanseri Tedavisinde Modifiye Doksorubisin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pegil lipozomal doxorubicin (PLD) 1960’lardan beri bulunan, formülasyonu iyileştirilmiş bir anti-kanser ilaçtır. Karboplatinle birlikte verildiğinde, son karboplatin temelli tedaviden 6 ay ya da daha sonra nüks eden epiteliyal yumurtalık kanserli (EYK) kadınlarda sürviyi iyileştirdiği gösterildi.

Metot

PLD’nin yeni tanı konmuş EYK hastaların tedavisinde de faydalı olup olmadığını anlamayı hedefledik. Tıbbi literatürü 1990 ile 2013 yılları arasında taradık ve 2 araştırma derledik.

Çalışma özellikleri

Bir araştırmada üç haftada bir yapılan PLD+karboplatin, standart paklitaksel (PAC)+karboplatin tedavisiyle kıyaslandı. Diğer araştırmada PLD standart tedaviye eklendi ve sade standart tedaviyle kıyaslandı. Bu araştırmada konumuzla ilgisiz başka tedaviler de yapıldı. İki araştırma üç yıla yayıldı ve sırasıyla 820 ve 4100 kadın alındı. Araştırmalardaki kadınların çoğunluğunda ilerlemiş kanser olup, önceden, kanseri mümkün olduğunda çıkaracak şekilde ameliyat yapıldı.

Anahtar bulgular

PLD+karboplatin tedavisi olan ve standart tedavi alan kadınlar, benzer süre hayatta kaldı, ancak PLD+karboplatin tedavisi daha fazla kadında anemi ve platelet düşmesi görülmesine neden oldu. Bu yan etkiler de sıklıkla tedavide gecikmeye neden oldu veya tedaviyi kesmeyi gerektirdi. Ancak yine PLD+karboplatin tedavisiyle çok daha az kadında saç dökülmesi ve nöropati oldu, bu nedenle bu yan etkileri kabul edilemez bulan ya da tolere edemeyen kadınlara yardımı olabilir.

Yeni tanı konmuş EYK’de PLD+karboplatin, standart platin esaslı tedaviye makul bir alternatif olabilir ancak, en güvenli ve etkili dozaj ve doz sıklığını belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

6 haftada bir yapılan standart PAC+karboplatin tedavisine PLD eklemek, yeni tanı almış over kanserli kadınların daha uzun yaşamasına fayda sağlamadı ve birlikte kan sayımına daha kötü etkiler ve enfeksiyon ihtimalinde artış görüldü; bu nedenle bu üçlü tedavi tavsiye edilemiyor.

Kanıt kalitesi

PLD+karboplatin veya PAC+karboplatinle tedavi edilen kadınlarda sürviyle ilgili ve ilaç ters etkileriyle ilgili kanıtların kalitesine yüksek değer biçtik.

Kaynak

Lawrie TA, Rabbie R, Thoma C, Morrison J. Pegylated liposomal doxorubicin for first-line treatment of epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD010482. DOI: 10.1002/14651858.CD010482.pub2

Orijinal özet için: Erken Yumurtalık Kanserinde Doksorubisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv