Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Pelargonyum Sidoides Bitkisi

Cochrane derleme özeti

Umkaloabo, Pelargonium sidoides bitkisinden sağlanan bir ekstre olup tablet ve sıvı formları bulunur. Bu ekstre antibiyotik gerekmeyen akut solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Dünyadaki uygunsuz antibiyotik kullanımı ve ilaca direnç oranlarının artışı göz önüne alındığında bu tıbbi durumlar için etkili bir alternatif çare önemli. Diğer yandan umkaloabo’nun güvenliğiyle ilgili kaygılar var.

8‘i analize alınmak için yeterli kalitede 10 randomize kontrollü klinik araştırmayı derledik. Üç araştırmada erişkinlerde akut bronşit araştırıldı ve öksürük, balgam ve tüm belirtileri gidermede tutarsız ancak toplam olarak pozitif sonuçlar gösterildi.

Çocukların akut bronşitinde de yine tutarsız ancak toplam olarak pozitif kombine etki gösteren üç çalışma vardı.

Mevut veriler tablet formun alkollü ekstreden daha az etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak araştırma sayısı bunu ispatlamak için yetersiz.

Birer çalışmada da akut sinüzit ve soğuk algınlığı tedavisi araştırıldı. Her ikisi de, ilacın uzun süre alındığında baş ağrısı ve burun akıntısı dâhil tüm belirtileri gidermede etkili olduğunu gösterdi. Umkaloabo ile yan etkiler daha sıktı ancak hiçbiri şiddetli değildi.

Her hastalık başına az araştırma yapıldığı ve tümü da aynı araştırmacı (üretici) tarafından yapıldığı ve aynı bölgede, Ukrayna ve Rusya’da yapıldığından tüm ana sonuç ölçütleri için kanıtların kalitesini düşük ya da çok düşük olarak değerlendirdik. Özet olarak umkaloabo’nun akut solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisindeki etkinliğine dair kısıtlı kanıt var. Kanıtlar 2013 Nisanına kadar güncel.

Kaynak

Timmer A, Günther J, Motschall E, Rücker G, Antes G, Kern WV. Pelargonium sidoides extract for treating acute respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006323. DOI: 10.1002/14651858.CD006323.pub3

Oriijinal özet için: Solunum Enfeksiyonunda Umkaloabo

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv