Meme Kanserinde Koltuk Altı Lenf Bezlerinin Çıkarılmasından Sonra Drenaj Tüpü Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen habis hastalıklardan biri olup dünyada her yıl çok sayıda ölüme neden oluyor. Bazen meme kanseri tedavisinin temel parçası olarak koltuk altı (aksiller) lenf bezleri çıkarılır (lenfadenektomi veya aksiller disseksiyon). Kanserin bu bölgeye yayılması halinde bu operasyon gerekir. Buradaki lenf bezlerinin bir kısmının ya da tamamının çıkarılmasının bir sonucu koltuk altında seroma denen sıvı birikimi olmasıdır. Bu rahatsız edicidir ve boşaltılması gerekir (aspirasyon). Başka komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama ve kolda lenfödem riski vardır. Bu komplikasyonları minimize etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir strateji de ameliyatta koltuk altına, sonradan gelişebilecek herhangi bir sıvı birikimini giderecek drenaj tüpleri yerleştirmektir. Ancak drenler ağrı ve rahatsızlığa ve hastaneden taburculukta gecikmeye neden olabildiği için cerrahlar arasında bu drenlerin kullanımının değeri hakkında tartışma sürüyor.

Bu derleme tüp yerleştirmenin komplikasyon oranlarını azaltıp azaltmadığı ve kullanımlarıyla birlikte herhangi bir risk ya da zarar olup olmadığını belirlemeyi hedefliyor. Meme kanseri tedavisi için yapılan aksiller lenfedenektomide drenaj tüpü koymayı koymamaya karşı kıyaslayan, toplam 960 hastayla yapılmış 7 randomize kontrollü araştırmayı analize aldık.

Dren yerleştirildiğinde seroma gelişme ihtimalinin azaldığını (0.46 kat daha az), gereken aspirasyon sayısının düştüğünü (katılımcı başına ortalama 0.79 daha az) bulduk. Gittikçe artan sayıda hasta drenaj tüpüyle birlikte taburcu edilip tüpler sonradan çıkarılmakla beraber bu faydaların, drenaj yapılan popülasyonda ortalama 1.47 gün daha fazla olan hastanede kalış süresine karşı dengelenmesi gerekir. Drenaj yapılan ve yapılmayan popülasyonlarda enfeksiyon riski, aspire edilen sıvı, lenfödem veya hematom oranları fark göstermedi.

Kaynak

Thomson DR, Sadideen H, Furniss D. Wound drainage after axillary dissection for carcinoma of the breast. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006823. DOI: 10.1002/14651858.CD006823.pub2

Orijinal özet için: Aksiller Lenfadenektomide Drenaj

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv