Meningokok Enfeksiyonlarını Önlemede Antibiyotikler

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Meningokok hastalığı, Neisseria meningitidis bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyondur. Neisseria enfeksiyonunda fatalite oranı yüksektir. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu (meninjit) olanlarda ölüm oranı %15 kadardır, sepsis ve septik şokta bu oran %50 - 60 a kadar yükselir. Sağ kalanların %15’inde şiddetli nörolojik kusurlar bırakır. Meningokok enfeksiyonlu kişiyle yakın temasta bulunan ve bilinen yüksek taşıyıcılık oranına sahip popülasyonlara, bakteriyi ortadan kaldırmak ve böylece hastalığı önlemek amacıyla antibiyotik verilir.

6885 katılımcı ile yapılan ve çoğu yüksek kalitede 24 araştırmadan sağlanan verilere göre, rifampin, siprofloksasin, seftriakson ve penisilinin N. meningitidis eradikasyonunda etkili ajanlar olduğu bulundu. Fakat rifampin kullanımının tedaviyi takiben hastada antibiyotiğe direnç gelişmesi şeklinde bir dezavantajı olduğu görüldü. Değişik antibiyotiklerin kullanımına hafif yan etkiler eşlik etti.

Bu derlemede yalnızca bakteri eradikasyonuna ilişkin veri sağlandığından hastalığın önlenmesi hakkında doğrudan değerlendirme yapılamıyor.

Çalışmalarda raporlanan takip süreleri farklıydı. Bu derlemede sunulan kanıtlar 2013 Haziranına kadar güncel.

Kaynak

Zalmanovici Trestioreanu A, Fraser A, Gafter-Gvili A, Paul M, Leibovici L. Antibiotics for preventing meningococcal infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD004785. DOI: 10.1002/14651858.CD004785.pub5

Orijinal özet için: Meningokok Koruyucu Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv