Kalsiyum Kanal Blokeri – Klaritromisin İlaç Etkileşimleri ve Akut Böbrek Hasarı

JAMA’dan özet çevirisi

Konunun önemi

Kalsiyum kanal blokerleri (KKB), sitokrom P450 3A4 (CYP3A4; EC 1.14.13.97) enzimiyle metabolize olur. CYP3A4 aktivitesi inhibe olduğunda bu ilaçların kan konsantrasyonları zararlı düzeylere çıkabilir. Klaritromisin bir CYP3A4 inhibitörüdür, azitromisin ise değildir. Bu durumda iki makrolid antibiyotiğin kıyaslanması klinik olarak önemli ilaç etkileşimlerini değerlendirmede fayda sağlar.

Amaç

Kalsiyum kanal blokeri (KKB) alan yaşlı hastalarda klaritomisinin kullanımı ile görülen advers olay riskini azitromisine kıyasla belirlemek amaçlandı.

Dizayn, kurulum ve katılımcılar

Ontario Kanada’da 2003 – 2012 yılları arasında, kalsiyum kanal blokeri (amlodipin, felodipin, nifedipin, diltiazem veya verapamil) alırken birlikte yeni klaritromisin yazılan (n= 96 226) ya da azitrmoisin yazılan (n= 94 083) yaşlılarda (ortalama yaş 76) yürütülen popülasyon temelli retrospektif kohort çalışması.

Ana sonuçlar ve sonuç ölçütleri

Akut böbrek hasarı ile yatış (primer sonuç beklentisi), hipotansiyonla yatış ve tüm nedenlerden ölümler seçildi (sekonder sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildi). Sonuçlar yeni bir reçete yazılmasından sonra 30 gün içinde değerlendirildi.

Sonuçlar

Klaritromisin ve azitromisin grupları arasında bazal özellikler fark göstermedi. En sık yazılan KKB’nin, hastaların %50 sinden fazlasının kullandığı Amlodipin olduğu anlaşıldı. KKB ile birlikte klaritromisin yazılması ile birlikte akut böbrek hasarı ile yatış riski daha yüksek bulundu (klaritromisin alan 96 226 hastadan 420’sine [0.44%] karşın, azitromisin alan 94 083 hastanın 208’i [0.22%]; mutlak risk artışı %0.22, [95% GA, 0.16%-0.27% arası]; odds ratio OR 1.98 [95% GA, 1.68-2.34 arası]).

Alt grup analizlerinde risk dihidropiridinlerle, özellikle nifedipinle en yüksek bulundu (OR, 5.33 [95% GA, 3.39-8.38]; mutlak risk artışı 0.63% [95% GA, 0.49%-0.78%]).

KKB ile birlikte klaritromisin kullanımı ile hipotansiyonla yatış riski de daha yüksek (klaritromisin alan 96 226 hastadan 111’ine [0.12%] karşın azitromisin alan 94 083 hastadan 68’i [0.07%]; mutlak risk artışı 0.04% [95% GA, 0.02%-0.07%]; OR, 1.60 [95% GA, 1.18-2.16]) ve tüm nedenlerden mortalite daha yüksek (klaritromisin alan 96 226 hastadan 984’üne [1.02%] karşın azitromisin alan 94 083 hastadan 555’i [0.59%]; mutlak risk artışı 0.43% [95% GA, 0.35%-0.51%]; OR, 1.74 [95% GA, 1.57-1.93]).

Karar ve ilişki

KKB kullanan yaşlı hastalar arasında klaritromisin kullanımı azitromisine kıyasla 30 gün içinde akut böbrek hasarı ile yatışta küçük ancak istatistiksel yönden anlamlı risk artışı ile birliktelik gösterdi. Bu bulgular, CYP3A4 inhibitörleri ile KKB’lerin aynı anda kullanımı ile ilgili güvenlik uyarılarını destekliyor.

Sık kullanılan makrolid antibiyotikler olan klaritromisin ve eritromisin klinik olarak sitokrom P450 3A4 (CYP3A4; EC 1.14.13.97) enziminin önemli inhibitörleridir. Azitromisin çok daha az inhibitördür.1,2 Yaşlılarda klaritromisin veya eritromisinin CYP3A4 ile metabolize olan statin (atorvastatin, simvastatin, and lovastatin) ile birlikte yazılmasının rabdomiyolizle yatış ve akut böbrek hasarı ile yatış riskinde ve tüm nedenlerden mortalitede azitromisine göre artışla ilişkili olduğu gösterilmiş bulunuyor.3

Kaynak

Sonja Gandhi, Jamie L. Fleet, David, G. Bailey, Eric McArthur, Ron Wald, Faisal Rehman, Amit X. Garg. Calcium-Channel Blocker–Clarithromycin Drug Interactions and Acute Kidney Injury. JAMA. Published online November 09, 2013. doi:10.1001/jama.2013.282426

Orijinal makale için: Kalsiyum Kanal Blokeri – Klaritromisin

Çıkar çatışması açıklamaları

Tüm yazarlar Potansiyel Çıkar Çatışmaları ile ilgili ICMJE Açıklama Formu’nu doldurdu ve gönderdi. Dr. Wald, Alere’den kısıtlamasız araştırma fonu ve konuşma ücreti aldığını, Thrasos’tan ise bilimsel tavsiye kurulu üyesi olarak hizmetine karşılık huzur hakkı aldığını bildirdi. Dr. Garg, Astellas ve Roche’den canlı böbrek vericilerde yürütülen bir Kanada Sağlık Enstitüsü çalışmasını desteklemek için ödenek aldığını ve enstitüsü Pfizer’den kısıtlamasız araştırma fonu aldığını beyan etti. Başka beyanat yapılmadı.

Fon / Destek

Bu proje Klinik Değerlendirmeli Bilimler Enstitüsü (ICES) Batı Bölümünde yürütüldü. ICES Ontario Sağlık ve Uzun Süreli Bakım Bakanlığından aldığı yıllık bağışla destekleniyor. ICES Batı Bölümü Güneybatı Ontario Akademik Tıbbi Organizasyonundan sağlanan işletme tahsisatı ile finanse ediliyor. Bu proje bölgenin ICES Böbrek, Diyaliz ve Transplantasyon Araştırma Programı üyeleri ile yürütüldü, bu kurum Kanada Sağlık Araştırma Enstitüsünden programlı finansman bağışı alıyor.

Etiketler:

Son Paylaşımlar