Akut Otitis Media Tanı ve Tedavisi: Klinik Pratik Rehberi

Pediatrics’ten özet çevirisi

Anahtar eylem 1A

Klinisyenler, kulak zarında orta derecede - şiddetli arası kabarma ile gelen ya da yeni başlayan ve akut otitis eksterna’ya bağlı olmayan akıntı ile gelen çocuklarda akut otitis media (AOM) tanısı koymalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 1 B

Klinisyen kulak zarında orta derecede kabarma ve yakın başlayan (48 saat içinde) ağrı (konuşamayan çocukta kulağı tutmak, çekiştirmek, ovuşturmak) ya da kulak zarında yoğun eritemle gelen çocuklarda AOM tanısı koymalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade C

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar Eylem 1 C

Klinisyenler orta kulakta effüzyon (OKE – pnömatik otoskopi ve/veya timpanometriye dayanarak) bulunmayan çocuklara AOM tanısı koymamalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 2

AOM tedavisinde ağrı değerlendirmesi de yer alır. Eğer ağrı varsa, klinisyen ağrı tedavisi önermelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Kuvvetli tavsiye

Anahtar eylem 3A

Şiddetli AOM: Klinisyen, belirti ve bulguları şiddetli olan (yani orta derecede ya da şiddetli kulak ağrısı veya en az 48 saattir süren kulak ağrısı ya da 39° C ve üzeri ateş) 6 aylık ve üzeri çocuklarda AOM için (iki yanlı ya da tek yanlı) antibiyotik tedavisi vermelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Kuvvetli tavsiye

Anahtar eylem 3B

Küçük çocuklarda şiddetli olmayan bilateral AOM: Klinisyen şiddetli belirti ve bulguları olmayan (yani 48 saatten az zamandır hafif kulak ağrısı ve 39°C altında ateşli) bilateral AOM’li 24 aydan küçük çocuklarda antibiyotik tedavisi vermelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 3C

Küçük çocuklarda şiddetli olmayan tek yanlı AOM: Klinisyen şiddetli belirti ve bulguları olmayan (yani 48 saatten az zamandır hafif kulak ağrısı ve 39°C altında ateşli) tek yanlı AOM’li 6 ay 23 ay arası çocuklarda ebeveyn/bakıcı ile ortak karar temelinde antibiyotik yazabilir ya da çocuğu yakın izlemeyle gözleme alabilir. Gözlem tercih edilirse, çocuk kötüleşirse ya da semptomların başlangıcından sonra 48-72 saat içinde iyileşme olmazsa antibiyotik tedavisine başlamak üzere izlemi sağlama almak için bir mekanizma sağlanmalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 3D

Daha büyük çocuklarda şiddetli olmayan AOM: Klinisyen şiddetli belirti ve bulguları olmayan (yani 48 saatten az zamandır hafif kulak ağrısı ve 39°C altında ateşli) tek ya da iki yanlı AOM’li 24 ay üzeri çocuklarda ebeveyn/bakıcı ile ortak karar temelinde ya antibiyotik tedavisi yazabilir ya da yakın izlemeyle gözlem önerir. Gözlem tercih edilirse, çocuk kötüleşirse ya da semptomların başlangıcından sonra 48-72 saat içinde iyileşme olmazsa antibiyotik tedavisine başlamak üzere izlemi sağlama almak için bir mekanizma sağlanmalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 4A

Antibiyotik tedavisine karar verildiğinde, çocuk geçen 30 gün içinde amoksisilin almamışsa veya eş zamanlı pürülan konjunktivit yoksa veya penisiline alerjik değilse, klinisyen amoksisilin yazmalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 4B

Antibiyotik tedavisine karar verildiğinde, çocuk geçen 30 gün içinde amoksisilin almışsa veya eş zamanlı pürülan konjunktivit varsa ve da amoksisiline cevap vermeyen tekrarlayıcı AOM hikâyesi varsa klinisyen, ek β-laktamaz koruması ile güçlendirilmiş bir antibiyotik yazmalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade C

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 4C

Klinisyen eğer ebeveyn/bakıcı belirtilerin kötüye gittiğini bildirirse ya da başlanan antibiyotik tedavisine 48 – 72 saat içinde cevap vermezse hastayı tedavide değişiklik gerekip gerekmediğini belirlemek için yeniden değerlendirmelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 5A

Klinisyen tekrarlayan AOM’si olan çocuklara episodların sıklığını azaltmak için profilaktik antibiyotik yazmamalıdır.

Kanıt kalitesi: Grade B.

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 5B

Klinisyen tekrarlayan AOM’ler için (6 ayda 3 episod ya da biri geçen altı ayda olmak üzere bir yılda 4 episod) timpanostomi tüpü önerebilir.

Kanıt kalitesi: Grade B.

Kuvvet: Opsiyon.

Anahtar eylem 6A

Klinisyen, ACIP, AAP ve AAFP takvimlerine uygun olarak tüm çocuklara konjuge pnömokok aşısı (KPA) önermelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Kuvvetli tavsiye

Anahtar eylem 6B

Klinisyen, ACIP, AAP ve AAFP takvimlerine uygun olarak tüm çocuklara yıllık grip aşısı aşısı (KPA) önermelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 6C

Klinisyen, en az 6 ay müddetle sadece emzirme ile beslenmeyi teşvik etmelidir.

Kanıt kalitesi: Grade B

Kuvvet: Tavsiye

Anahtar eylem 6D

Klinisyen, tütün dumanına maruziyetten kaçınmayı teşvik etmelidir.

Kanıt kalitesi: Grade C

Kuvvet: Tavsiye

Kaynak

Allan S. Lieberthal MD, FAAP, Aaron E. Carroll, MD, MS, FAAP, Tasnee Chonmaitree, MD, FAAP, Theodore G. Ganiats, MD, Alejandro Hoberman, MD, FAAP, Mary Anne Jackson, MD, FAAP, Mark D. Joffe, MD, FAAP, Donald T. Miller, MD, MPH, FAAP, Richard M. Rosenfeld, MD, MPH, FAAP, Xavier D. Sevilla, MD, FAAP, Richard H. Schwartz, MD, FAAP, Pauline A. Thomas, MD, FAAP, and David E. Tunkel, MD, FAAP, FACS. Clinical Practice Guideline. The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Pediatrics; originally published online February 25, 2013; DOI: 10.1542/peds.2012-3488

Orijinal yazı için: Otitis Media Rehberi

Etiketler:

Son Paylaşımlar