Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Kortikosteroid Dışı Tedavi

Cochrane derleme özeti

Nefrotik sendromlu çocuklar idrarla büyük miktarda protein kaybeder, buna bağlı olarak özellikle yüzde, midede ve bacaklarda şişme olur. Çocuğun bağışıklık sistemiyle ilgili önemli proteinler kaybedildiği için enfeksiyon riski de artar. Prednizon gibi kortikosteroid ilaçlar protein kaybını durdurabilir ancak sıklıkla nüks görülür. Çocuğa daha fazla steroid vermek büyüme geriliği, osteoporoz ve tansiyon yükselmesine neden olur.

Nefrotik sendromlu çocuklarda kortikosteroid dışı ilaçlar hakkında kanıt olup olmadığını anlamak ve bu ilaçların fayda ve zararlarının ne olduğunu değerlendirmek için toplam 1443 çocukla yürütülen 32 çalışmayı derledik. Çalışmalarda birkaç ilaç kıyaslandı ve siklofosfamid, klorambusil, siklosporin, levamisol ve rituksimabın; sık nüks eden steroide duyarlı nefrotik sendromu olan çocuklarda nüks riskini azalttığı bulundu.

Nefrotik sendromlu çocuklarda bu ilaçların nasıl kullanılması gerektiğini belirlemek için, değişik ilaç tedavilerini kıyaslayan daha fazla araştırma gerektiği kararına vardık.

Kaynak

Pravitsitthikul N, Willis NS, Hodson EM, Craig JC. Non-corticosteroid immunosuppressive medications for steroid-sensitive nephrotic syndrome in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD002290. DOI: 10.1002/14651858.CD002290.pub4

Orijinal özet için: Steroid Dışı Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv