Akıllı Seçimler: Baş Ağrılarında Neleri Yapmayalım


Hekimlerin ve hastaların sorgulaması gereken beş şey

Baş ağrısı tıbbi bakımında düşük değerli test ve prosedürlere dikkat çekmek için gösterilen çabalar içinde olarak Amerikan Başağrısı Derneği (AHS), Amerikan İç Hastalıkları Kurulu Vakfının “Akıllı Seçim” girişimine katıldı. AHS başkanı, derneğinde bir görev grubu atadı. Komite, derneğin “5 yapılmayacak şey” listesini hazırlamak için bir aday liste geliştirmek üzere AHS üyelerini sorguladı. Bir literatür gözden geçirme ve konsensus sürecinden sonra son beş madde seçildi. Tavsiye müsveddeleri birkaç tur revizyondan geçti. AHS Yönetim Kurulu son “5 yapılmayacak şey” listesini onayladı. AHS Yönetim Kurulunun onayladığı “5 yapılmayacak şey” tavsiyesi:

  1. Migren kriterlerine uyan stabil baş ağrıları olan kişilerde nöro-görüntüleme çalışması yapmayın,

  2. Acil durumlar dışında, MRG mevcut olduğunda BT’ye başvurmayın,

  3. Bir klinik araştırma dışında migren tetik noktalarının cerrahi deaktivasyonunu önermeyin

  4. Tekrarlayan baş ağrısı rahatsızlıkları için birinci seçenek tedavi olarak opioid veya butalbital içeren medikasyonlar yazmayın ve

  5. Baş ağrısı için tezgah üstü ağrı kesici ilaçların sık ya da uzun süreli kullanımını önermeyin.

Başağrısı tedavisi uygulayan uzmanlar ve diğer hekimlere, hastaları ile tedavi opsiyonlarını tartışırken bu listeyi kullanmalarını öneriyoruz.

Tavsiyeler ve açıklamaları

1. Migren kriterlerine uyan stabil baş ağrıları olan kişilerde nöro-görüntüleme çalışması yapmayın.

Sayısız kanıta dayalı rehber, migrende kafa içi hastalıklar riskinin artmadığı konusunda anlaşıyor. Ancak tüm şiddetli baş ağrıları migren değildir. Daha ciddi baş ağrıları olan hastaları atlamaktan kaçınmak için migren tanısı klinik öykü alındıktan ve muayene ile papilla ödemi gibi herhangi bir nörolojik buluğunun yokluğu gösterildikten sonra konmalıdır. Migren için tanı kriterleri Uluslarararası Başağrısı Rahatsızlıkları Sınıflandırması’nda bulunabilir. [4-7]

2. Acil durumlar dışında, MRG mevcut olduğunda BT’ye başvurmayın.

Başağrısı için nöro-görüntüleme endike olduğunda, kanama, akut felç veya kafa travmasından şüpheli hastaların bulunduğu acil durumlar dışında MRG, BT’ye tercih edilir. MRG, neoplazmlar, vasküler hastalıklar, posterior fossa, servikomedüller lezyonlar ve düşük-yüksek kafa içi basınçlı lezyonların tanısı için BT’den daha duyarlıdır. Baş BT’si, sonradan kanser gelişme riskini artırabilecek düzeyde radyasyon maruziyeti getirir, ancak MRG’nin bilinen biyolojik riski yoktur. [6, 8, 13, 14]

3. Bir klinik araştırma dışında migren tetik noktalarının cerrahi deaktivasyonunu önermeyin.

Bu “migren cerrahisi” nin değeri hala bir araştırma konusudur. Gözlemsel çalışmalar ve küçük bir kontrollü çalışma muhtemel bir yarar telkin ediyor. Ancak bu cerrahinin etki ve emniyeti ile ilgili doğru tahminler yapabilmek için geniş, çok merkezli, randomize kontrollü ve uzun izlemli araştırmalar gerekiyor. Uzun vadeli yan etkiler bilinmiyor ancak potansiyel olarak endişe ediliyor. [17-20]

4. Tekrarlayan baş ağrısı rahatsızlıkları için birinci seçenek tedavi olarak opioid veya butalbital içeren medikasyonlar yazmayın.

Bu ilaçlar uyanıklığı bozar, alışkanlık ve bağımlılık sendromları geliştirebilir ve muhtemelen çoğu genç yaşlarda olan tekrarlayan baş ağrısı hastalarında istenmeyen bir risk oluşturur. Bunlar migren gibi episodik baş ağrılarının kronikleşmesi riskini artırır ve ağrıya hassasiyeti artırabilir. Kullanımları diğer ilaçların başarısız ya da kontrendike olması halinde uygun olabilir. Bu hastalar kronik başağrısı gelişimi açısından izlenmelidir.[22-25]

5. Baş ağrısı için tezgâh üstü ağrı kesici ilaçların sık ya da uzun süreli kullanımını önermeyin.

Tezgâh üstü ilaçlar, tolere edilemeyen yan etkileri olmadan güvenilir derecede işe yarıyorlarsa ara sıra görülen baş ağrıları için uygun bir tedavidir. Sık kullanımları (özellikle kafein içerenler) baş ağrılarında artışa neden olabilir (aşırı ilaç kullanımı başağrısı). Bundan kaçınmak için tezgâh üstü ilaçların kullanımı haftada iki defa ile sınırlanmalıdır. Bu tür baş ağrısının yanı sıra asetaminofenin uzun süreli aşırı kullanımı karaciğer hasarına neden olabilir, elbette NSAID’lerin aşırı kullanımı gastrointestinal kanamaya yol açabilir. [5, 27-29]

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal yazı için: Başağrılarında Akıllı Seçimler

Son Paylaşımlar
Arşiv