İstahed – Bakanlık Görüşmesi

Dr. Recep Koç 1983 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki yıl Konya’da mecburi hizmet yaptı. Askerliğini Edirnede yataklı revir başhekimi olarak yaptı. İzleyerek Istanbul Bayrampaşa’da aynı sağlık ocağında 24 yıl sorumlu hekim olarak çalıştı. Tam Gün Kanunu ve aile hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile 18 yıllık muayenehanesini kapatarak aile hekimliğine geçti. Aralarda geçici olarak Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Cezaevinde de görevlendirildi. Şimdi 3 yıldır aynı yerdeki Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi ve yönetici hekim olarak çalışıyor. Dr. Recep KOÇ, İSTAHED Hukuk Komisyonunda görev yapıyor.

İstahed Yönetim Kurulunun Ankara ‘da THSK Başkanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeleri İstahed Görüşmeler adresinden okuyabilirsiniz.

Arkadaşlarımız hukuki ve bilgi işlemle ilgili konular hakkında yaptıkları görüşmelere ait daha ayrıntılı bilgileri sizlere en kısa zamanda sunacaklardır.

Benim dikkat çekmek istediğim birkaç nokta olacak:

Birincisi gösterilen tepkiler ve eylemler sonuncunda Valiliğin ve incelemecinin kanaatine göre fesih maddeleri yönetmelikten çıkarılmış. Aynı şekilde hemşirelerin sözleşme uzatılmasında aile hekimlerinin onayı istenmeyecek.

Katsayılar üzerinde yeni düzeltmeler yapılmış ama yine de ücretlerimizde azalma olacak ve bu Bakanlık tarafından sözde pozitif performans ile kapatılacağı üzerinde durulmuş. Böyle bir yönetmelik yayınlandığı an çalışma koşullarımız değiştirildiği ve ücretlerimiz sözleşme döneminde düşürüldüğü için hukuki yoldan haklarımızı arama yoluna gideceğiz. Pozitif performans tamamen bir aldatmaca ve Dünya Bankası raporunda belirtildiği üzere bir oyalamacadır.

Hastane nöbetleri gönüllü veya zorunlu olarak tutturulacak ve döner sermaye mevzuatı değiştirilmediği için kanundaki nöbet ücretinden başka ücret ödenmeyecek.

Direncimizin devam edeceği Bakanlığa iletilmiştir.

Diğer konularla ilgili ayrıntılı bilgiler ve İstahed’in tutumu sitemizde ve mail grubumuzda yayınlanacaktır.

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv