Diyabetik Periferik Nöropati Tedavisinde Çin Bitki İlaçları

Cochrane derleme özeti

Periferik nöropati diyabetin en sık görülen komplikasyonlarından biridir. Sinir liflerinde; kişinin ekstremitelerinde ağrı, duyu kaybı, ülserasyon ve amputasyonlara yatkınlık yaratan ilerleyici kayıpla karakterizedir. Bu suretle iş gücü kaybı, yaşam kalitesi ve sağlık masrafları anlamında büyük bir hastalık yükü getirir.

Bu sistematik derlemede diyabetik periferik nöropatili (DPN) 3 609 katılımcı üzerinde yürütülen toplam 49 araştırma belirlendi. Bunlardan onu, derlemenin bu ilk güncellemesine yeni dahil edildi.

Farklı bitkisel formülasyonların (tek tek bitkiler, Çine özel ilaçlar ve farklı bitki karışımları) etkilerini değerlendirdik. Belirlenen tüm klinik araştırmalar Çin’de yürütüldü ve yayınlandı.

Araştırmalarda global semptom iyileşmesi (duyarsızlıkta ve ağrıda iyileşme dahil) ve sinir ileti hızında değişimler bildirildi. Düşük kalitede 49 çalışmada tanımlanan pozitif sonuçların önemi tartışmaya açık. İncelenen çalışmalarda advers olaylar hakkında raporlama eksiği var. Çoğu çalışmada advers etkilerin izlenip izlenmediği bildirilmiyor. Sadece iki çalışmada advers olaylar bildirilmiş, ancak bir çalışmada kontrol grubunda advers olay görülmüş diğer çalışmada bunların hangi grupta görüldüğü belli değil. Bu yüzden, yetersiz raporlamaya bağlı olarak derlemeden bitkisel ilaçların güvenliği ile ilgili karar çıkarılamıyor. Çalışmaların çoğunda metodolojik kalite çok düşük. Bu nedenle çalışılan Çin bitki ilaçlarının DPN tedavisinde etkinliğine dair herhangi bir pozitif bulgu dikkatle yorumlanmalıdır.

Bu sistematik derlemeye dayanarak DPN’de Çin bitki ilaçlarının objektif etki ve emniyetini destekleyecek kanıt bulunmuyor. Objektif sonuç ölçütlerini araştıran iyi dizayn edilmiş, randomize plasebo kontrolü çalışma yapılmamış.

Kaynak

Chen W, Zhang Y, Li X, Yang G, Liu J. Chinese herbal medicine for diabetic peripheral neuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD007796. DOI: 10.1002/14651858.CD007796.pub3

Orijinal kaynak için: Diyabetik Nöropatide Çin Bitkisel Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv