Yeni Yönetmelik Taslağı, Yeni Ücretlerimiz, İş ve Sorumluluk Yükümüz


Dr. Recep Koç 1983 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İki yıl Konya’da mecburi hizmet yaptı. Askerliğini Edirnede yataklı revir başhekimi olarak yaptı. İzleyerek Istanbul Bayrampaşa’da aynı sağlık ocağında 24 yıl sorumlu hekim olarak çalıştı. Tam Gün Kanunu ve aile hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile 18 yıllık muayenehanesini kapatarak aile hekimliğine geçti. Aralarda geçici olarak Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Cezaevinde de görevlendirildi. Şimdi 3 yıldır aynı yerdeki Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi ve yönetici hekim olarak çalışıyor. Dr. Recep KOÇ, İSTAHED Hukuk Komisyonunda görev yapıyor.

"7) Mesleki gelişim ve mezuniyet sonrası eğitim ile hizmet içi eğitim kapsamında bilgi beceri ve tecrübesini artırmak üzere hastanelerin acil servislerinde bir ay içerisinde en fazla 24 saat fazla mesai yapılır. Bu şekilde fazla mesai yapan aile sağlığı elemanlarına her 8 saat için tavan ücretin %1,60 veya ( % 2,30 ) oranında ilave ödeme yapılır."

Bakanlığımız Bürokratları hastane acillerinde bilgi, beceri ve tecrübemizi artırmak için nasıl bir program hazırladıklarını bize anlatsalar da kendimizi eğitim için fedaya hazırlasak! Açık açık "acillerde hekim açığımız var, aile hekimleri ile bu boşluğu dolduracak dolgu malzemesi olacak, döner sermaye mevzuatını değiştiremediğimizden gönüllü değil, zorunlu olarak kanundaki ücrete göre tutturacağız" diyemiyorlar.

Kamu Birlikleri Hastaneleri para kazanmayı ve kar yapmayı düşündükleri ve bunu başaramayan sözleşmeli yöneticilerin değiştirileceği söz konusu iken neden aile hekimleri bu kurumlarda ucuz işgücü ve emek karşılığı çalışsın? Avrupa’nın hangi ülkesinde aile hekimlerine Hollanda modeli dahil hastane acillerinde nöbet konuyor? Bu kadar az ücrete ne kadar sorumluluk ve yük veriliyor? 8 saatlik nöbet karşılığı 80-85 T.L olmak üzere aylık 24 saat karşılığı 250 TL kadar ek ücret verilecektir.

Yine Bakanlığımızda birkaç tane taslağın hazırlandığı ve duruma göre karar verileceği söylentileri dolaşmaktadır. Bizler bu yönetmeliğin yılbaşına doğru çıkarılacağını beklerken, Mart 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hakkında da duyumlar alınmaktadır.

1) Gebeler ve lohusalar için (3) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,64) katsayısı,

Aynı şekilde katsayılar ile de oynanarak aylık ücretimiz 500-700 T.L arasında azaltılacaktır. Lohusa izlemi negatif performansa alınacak, ücret kaybımızı da yukarda bahsettiğim acil nöbetinden 250 TL ve kronik hastalıklardan 400-450 TL pozitif performans ile kapatmayı düşünen, eşeğini kaybedip bulduktan sonra sevinen köylü gibi göbek atacağımızı sanan Sağlık Bakanlığı yetkililerine yanıldıklarını bir şekilde anlatmamız gerekecek. Bunun da yolu aile hekimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde Dernekleri, Tabip Odaları ve Ahef’in yapacağı eylemlere katkı vermelerinden geçecektir. Ya hep, ya hiç. Yoksa bir zaman sonra bu sistemden ayrılmamız kaçınılmaz olacaktır.

II

Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Hollanda modeli derken, kazanılan ücreti, ek gelirleri, nüfus sayılarını, aşı, gebe izlem ve poliklinik sayılarını dikkate almadan yeni mevzuatlar hazırlama ve Dünya Bankasının projelerini gerçekleştirme peşindeler. Araya bir de hastane acilleri serpiştirildi mi, dünyada eşi benzeri olmayan bir aile hekimliği sistemi kurulmuş olacak. Afrika ülkelerine brifing verir, sistemi ihraç da ederiz. Hele birde pozitif performansa fazla ücret diyerek yola çıkıp, bunun kaynağını da katsayılarından keserseniz işlem tamam. Bütçeye maliyet yüklemeden hem iş yükünü çoğaltıyor, hem de acilleri araya sokuşturuyorsunuz. Bir taraftan da 2-3 taslak hazırlayıp sahanın kafasını karıştırıyor, ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorsunuz.

Bu sefer TTB, Ahef ve Derneklere büyük iş düşmektedir. Kapalı kapılar arkasında 5 yıldızlı otellerde basın toplantıları ile bu duruma dur denemez. Eylem kararları alınmalı ve paydaşlar, yandaşlar, yoldaşlar, candaşlar ile bu paylaşılmalıdır. Bakanlığımız ve bürokratlarının “her konuda beraber çalışalım” diyerek, çalıştaylar düzenleyip sonuç bildirisi yayınlanmadan yönetmelikler yayınladıklarını unutmayalım. Bunu engellemenin yolu birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır.

Son Paylaşımlar