Nöropatik Ağrı Tedavisinde Antiepileptik İlaçlar: Cochrane Derlemelerine Genel Bakış

Cochrane derleme özeti

Nöropatik ağrı hasara uğramış sinirlerden kaynaklanır. Hasarlı dokulardan kaynaklanan ve sağlam sinirlerle iletilen ağrıdan farklıdır. Nöropatik ağrı bu ağrıdan farklı ilaçlarla tedavi edilir. Parasetamol ve ibuprofen gibi ağrı kesiciler nöropatik ağrıda etkili olmayabilirken depresyon ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar nöropatik ağrılı bazı hastalarda çok etkili olabilir. Fibromiyalji yeterinde anlaşılmamıştır ancak nöropatik ağrı ile aynı ilaçlara cevap verebilir.

Antiepileptik ilaçlar epilepsi tedavisinde kullanılır ancak nöropatik ağrı ve fibromiyalji tedavisinde de kullanılır. Bu ilaçların birçoğu Cochrane derlemelerine konu oldu. 2013 Ağustosunda bir genel bakış sağlamak için antiepileptik ilaçlarla ilgili tüm bu Cochrane derlemelerini bir araya getirdik. Tek tek antiepileptik ilaçlar farklı yollarla iş görür ve eşdeğer derecede etkili olmaları beklemez.

Sadece gabapentin ve pregabalinin diyabetik nöropati ve post herpetik nevraljideki uzun süren ağrıda işe yaradıklarına dair biraz kanıt bulundu. Bu ilaçlar bu ağrılı durumlarda ağrıyı yarı kadar azaltarak çok iyi işe yarıyor. Ancak ağrılı duruma ve ilaca bağlı olarak sadece 1/10 ile ¼ arasında hasta bu düzeyde bir fayda görüyor. Çoğu hastada ağrı giderme sağlanamıyor.

Antiepileptik ilaçlar kullanan hastaların çoğunda yan etkiler yaptı bunların ¼ kadarı tolere edilemedi ve hastalar ilacı bıraktı. Ciddi yan etkiler plasebodan daha sık görülmedi.

Bulduğumuz kanıtlar güncel en iyi standartları karşılamıyor ve sonuç olarak fayda gerçekte olduğundan fazla hesaplanmış olabilir. En büyük sorun çoğu tipte nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaçların çoğu için bir kanıt bulunmamasıdır. Lakosamid ve lamotrijin için etki olmadığına dair kanıt var; karbamazepin, klonazepam, fenitoin ve valproat gibi başka antiepileptik ilaçlar için etkiye dair kanıt yok ya da yetersiz.

Kaynak

Wiffen PJ, Derry S, Moore R, Aldington D, Cole P, Rice AS C, Lunn MPT, Hamunen K, Haanpaa M, Kalso EA. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD010567. DOI: 10.1002/14651858.CD010567.pub2

Orijinal özet için: Nöropatik Ağrı ve Fibromiyalji İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv