İritabl Barsak Sendromu Tedavisinde Homeopati

Cochrane derleme özeti

İritabl barsak sendromu (İBS) barsak alışkanlıklarında değişme, karın ağrısı, rahatsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal veya ikisi birden görülebilen, sık rastlanan bir kronik hastalıktır. Belirlenmiş tek bir nedeni olmadığından tedavisi güçtür. İBS sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ve çalışma verimini bozar. Halen en iyi tedavi şekli hakkında bilgi bulunmuyor. Bu nedenle bazı hastaların kullandığı homeopti dâhil olmak üzere tedavilerin etkinlik ve güvenliğinin değerlendirilmesi önemli. Klinik homeopati, spesifik bir duruma bulunan çareyi (örneğin ekimoza karşı arnika) ifade eder, buna karşın kişisel homeopati uygun çareyi seçebilmek için; belirtileri değerlendirmek amacıyla yapılan bir seri derinlemesine görüşmeyi ve tedavilerin ve başka durumların hastaya etkilerini içerir. Kişisel homeopatide hem konsültasyon hem de çare, klinikteyse derinlemesine konsültasyon olmadan çare vardır.

Bu derlemede toplam 213 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulundu. İki araştırmada kabızlık ağırlıklı İBS’de homeopatik çare plaseboya karşı kıyaslandı. 23 katılımcılı diğer çalışmada IBS tanısı konan kadınlarda kişisel homeopatik tedavi olağan bakıma karşı değerlendirildi. Olağan bakımda yüksek doz disiklomin hidroklorid (antispazmodik ilaç) ve fekal hacim kazandırıcılar (lifli besinler) kullanıldı. Bu hastalara yüksek lifli diyet kullanmalarını isteyen diyet rehberleri verildi. Üç çalışmada homeopatik tedavinin IBS belirtilerinin şiddetine etkisi test edildi. Hiç bir çalışmada yan etkiler raporlanmadı.

Ferdi homeopatik tedaviyi olağan bakıma karşı kıyaslayan RKA’da ikisi arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Katılımcı sayısı az ve raporlama kalitesi düşük olduğundan bu araştırmadan sonuç çıkarılamadı. Bunun yanında çalışma 1990 yılında yapıldığından, İBS’de olağan bakımın bu güne kadar değişmiş olması mümkün. Bu nedenle ferdi homeopatik tedavinin güncel olağan bakıma kıyasla performansı bilinmiyor.

Kabızlık baskın İBS’de plaseboya karşı asafetida kullanılan iki küçük çalışmanın birleşik analizi (129 katılımcı) iki haftalık kısa izlemde klinik homeopatinin muhtemel bir faydasını gösteriyor. Ancak çalışmaların ikisi de 1970’lerde yapıldı ve bu tarihlerde araştırmalar şimdiki kadar kapsamlı raporlanmıyordu. Bu çalışmaların kayırma hatasına maruz olması bunlarda bulunan faydanın homeopatik tedavinin gerçek bir yansıması olup olmadığını belirlemeyi güçleştiriyor. Klinik ya da kişisel homeopatinin plaseboya ya da olağan bakıma kıyasla etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için daha fazla sayıda katılımcı alınan, yüksek kaliteli daha fazla RKA yapılması gerekiyor.

Kaynak

Peckham EJ, Nelson E, Greenhalgh J, Cooper K, Roberts E, Agrawal A. Homeopathy for treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD009710. DOI: 10.1002/14651858.CD009710.pub2

Orijinal özet için: IBS’de Homeopati

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv