Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Yerleştirme Öncesinde Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Önlemek İçin A

Cochrane derleme özeti

Perkütan endoskopik gastrostomiyle (PEG),ağızdan besin alamayan hastalara karın duvarından mideye ulaşan bir tüp yerleştirilir.

Cerrahi alanda enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik bir önlem olarak, bu prosedür öncesinde hastalara genellikle damar içi antibiyotik verilir.

Bu derlemeye alınan 13 araştırma çalışması, PEG girişiminde antibiyotik verilen hastalarda cerrahi alanda enfeksiyon görülme ihtimalinin, antibiyotik almayan hastalara göre daha düşük olduğunu konfirme etti.

Kaynak

Lipp A, Lusardi G. Systemic antimicrobial prophylaxis for percutaneous endoscopic gastrostomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD005571. DOI: 10.1002/14651858.CD005571.pub3

Orijinal özet için: PEG’de Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv