Premenopozal Kadınlarda Hirsutizmin Değerlendirme ve Tedavisi: Endokrin Derneği Klinik Pratik Rehber

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’den özet çevirisi

Tavsiyelerin özeti (Kuvvetli tavsiyeler K, zayıf tavsiyeler Z ile işaretlendi)

1.1. Hirsutizm tanısı

1.1.1. Tedaviyi ya da sonuçları değiştirecek bir tıbbi hastalık belirleme ihtimali düşük olduğundan, İzole hafif hirsutizmi olan kadınlarda tavsiyemiz (Z) yüksek androjen seviyesi aramak için test yapılmasına karşıdır.

1.1.2. Aşağıdaki kadınlarda östrojen yüksekliği için araştırma yapılmasını tavsiye ediyoruz (Z):

  • Orta veya şiddetli kıllanma

  • Derecesi ne düzeyde olursa olsun ani başlayan, hızlı ilerleyen ya da aşağıdakilerle birlikte görülen hirsutizm:

  • Menstrual düzensizlik ya da infertilite

  • Santral şişmanlık

  • Akantozis nigrikans

  • Hızlı ilerleme

  • Kliteromegali

2.0. Premenapozal kadınlarda hirsutizm tedavisi

2.0. Kozmetik önlemlere rağmen hirsutizmi önemsiyen kadınlarda ya farmakolojik tedavi ya da doğrudan epilasyon metodları öneriyoruz (Z). Bu opsiyonlar arasında seçim (a) hasta tercihine, (b) İyilik halini etkileyen hirsutizm bölgesinin büyüklüğünün doğrudan epilasyona uygunluğu ve (c) bu alternatiflere erişim ve maddi imkanlarına bağlıdır.

2.1. Farmakolojik tedaviler

2.1.1. Monoterapi

2.1.1.1 Hastanın önemsediği hirsutizm için kadınların çoğunluğunda oral kontraseptif kullanımını tavsiye ederiz (K); teratojenik potansiyeli nedeni ile tavsiyemiz (K) yeterli kontraseptif kullanılmadan antiandrojen monoterapiye karşıdır.

2.1.1.2. Gebe kalamayan ya da kalmamayı tercih eden kadınlar için ya oral kontraseptif veya antiandrojen kullanımı öneririz. (Z) Bu opsiyonlar arasında seçim etkinlik, yan etkiler ve maliyetle ilgili hasta tercihine bağlıdır.

2.1.1.3. Tavsiyemiz flutamid tedavisine karşıdır. (Z)

2.1.1.4. Tavsiyemiz kıllanma için topikal antiandrojen tedavi kullanımına karşıdır. (Z)

2.1.1.5. Tavsiyemiz kıllanma için insülin düşüren ilaçların kullanımına karşıdır. (Z)

2.1.1.6. Tavsiyemiz, 21-hidroksilaz (CYP21A2) eksikliğine bağlı, klasik veya non-klasik kongenital adrenal hiperplazisi olmayan hirsutizmli kadınlar için glukokortikoid tedavisine karşıdır. (Z) Glukokortikoidleri, nonklasik kongenital adrenal hiperplaziye bağlı hirsutizmi olan; oral kontraseptiflere ve/veya antiandrojenlere cevabı suboptimal, bunları tolere edemeyen veya ovülasyon indüksiyonu isteyen kadınlar için tavsiye ediyoruz. (Z)

2.1.1.7. Tavsiyemiz, over hipertekozu gibi hiperandrojeneminin şiddetli formları olan ve oral kontrasptiflere ve antiandrojenlere cevabı suboptimal olan kadınlar hariç, GnRH agonistleri kullanımına karşıdır. (Z)

2.1.1.8. Hirsutizme karşı kullanılan tüm farmakolojik tedaviler için dozda değişim ve ilaçta değişim yapmadan veya ilaç eklemeden en az 6 aylık bir deneme öneriyoruz. (Z)

2.1.2. Kombine tedavi

2.1.2.1. Hastanın önem verdiği hirsutizm, oral kontraseptifle monoterapiye rağmen 6 ay veya daha fazla sürerse bir antiandrojen eklemeyi öneriyoruz. (Z)

2.2. Doğrudan epilasyon metodları

2.2.1. Epilasyonu seçen kadınlar için lazer/fotoepilasyon öneriyoruz. (Z) Fotoepilasyon tedavisi süren ve daha hızlı bir ilk cevap isteyen kadınlar için tedavi esnasında elfornitin krem eklemeyi öneriyoruz. (Z) Bilinen hiperandrojenemisi olup epilasyon tedavisini seçen kadınlarda, yeniden kıl büyümesini minimize etmek için farmakolojik tedavi öneriyoruz. (Z)

Kaynak

Evaluation and Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women: An Endocrine Society Clinical Practice GuidelineKathryn A. Martin, R. Jeffrey Chang, David A. Ehrmann, Lourdes Ibanez, Rogerio A. Lobo, Robert L. Rosenfield, Jerry Shapiro, Victor M. Montori, and Brian A. Swiglo. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Vol. 93, issue 4, pages 1105-1120, 2008.

First published in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Vol. 93, issue 4, pages 1105-1120, 2008.

Orijinal kaynak için: Hirsutizm

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv