Delici Karın Travması Olan Hastalarda Koruyucu Antibiyotik Kullanılmalı mı?

Cochrane derleme özeti

Karında periton boşluğuna giren delici yaralanması olan hastalara ameliyat sonrası yara ve karın içi enfeksiyon insidensini ve mortaliteyi düşürmek amacıyla antibiyotikler veriliyor. Bu derleme bu uygulamayı destekleyen tıbbi kanıtlar olup olmadığını değerlendirmek için tasarlandı.

Bu derlemenin kriterlerine uyan randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Bu nedenle bu uygulamayı destekleyecek ya da reddecek kanıt bulunmuyor. Mevcut rehberler gerçekten çok uzman görüşlerine dayanıyor.

Hangi hastaların antibiyotik korumasından fayda sağlayıp hangilerinin sağlamayacağını değerlendirmek için tasarlanan bir randomize kontrollü araştırma öneriyoruz. Bunun gereksiz antibiyotik kullanımını ve böylece antibiyotik direncini azaltması beklenir.

Kaynak

Brand M, Grieve A. Prophylactic antibiotics for penetrating abdominal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD007370. DOI: 10.1002/14651858.CD007370.pub3

Orijinal özet için: Delici Karın Koruyucu Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv