İn Situ Duktal Karsinomda Postoperatif Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

İn situ duktal karsinom (İSDK) memedeki süt kanallarında kanserli hücre gelişimidir ve sıklıkla mamografi taramasında teşhis edilir. Memenin ameliyatla çıkarılması iyi bir gidişat sağlar, ancak birçok kadın ve hekim, İSDK ve ile çevresindeki bir miktar normal meme dokusunun çıkarıldığı ve kanserin invazif kansere dönüşmemesi garanti edilemeyen meme koruyucu ameliyatı (MKC) tercih eder. Bu yaklaşımda normal meme dokusunun çoğu korunur. İSDK’nin yetersiz çıkarılmasının ana riskleri yeniden gelişim ya da in situ kanserin, daha sonraları uzak metastaz yapabilen invazif kansere dönüşmesidir. Radyoterapide iyonizan radyasyon kullanılır. MKC sonrasında RT yapmakla İSDK veya invazif kanser nüks riskinin azaldığı kabul edilir.

Bu derleme tedaviye RT eklemenin hem faydası hem de neden olabileceği uzun ya da kısa vadeli zararları değerlendirmeyi hedefliyor. Kısa vadeli zararlar arasında cilt döküntüsü ve kızarması ya da akciğer dokusunda iltihap bulunur. RT’nin potansiyel uzun vadeli yan etkileri arasındaysa damar hastalıkları (kalp ve büyük damarlar), akciğer hasarı, akciğerde kanser gelişimi veya osteoradyonekroz vardır.

Bu derleme için toplam 3925 kadında tek başına MKC’yi, radyoterapi eklenmiş MKC ile kıyaslayan 4 büyük randomize kontrollü araştırma belirlendi.

Tedaviye RT ilavesi İSDK ya da invazif kanser nüksü riskini %51 düşürdü.

İnvazif göğüs kanserinde meme koruyucu cerrahiye eklenen RT ile ilgili eski araştırmalar RT eklenmesiyle uzun vadede toksisite riskinde artma gösterdi. Bazı araştırmalarda meme kanseri dışında nedenlerden ölümler (potansiyel olarak yan etkilerle ilişkili olabilecek) hakkında raporlama yapılmasa da RT kullanımına bağlı toksisite artışı kanıtı bulmadık. Bildirilen göğüs kanseri dışı ölümlerin sayısı radyoterapi ve kontrol grupları arasında benzerdi. Bu bulguyu eski ve yeni araştırmalarda RT verilmesindeki değişiklikler ve bunu sonucu olarak normal dokularda RT maruziyetinin azalması açıklayabilir. Kesin sonuç çıkarılabilmesi için önce araştırma katılımcılarının daha uzun izlenmesi gerekir, ancak radyoterapi teknikleri iyileşmeye devam ediyor ve ileride hastaların komşu normal dokulara aldığı ışının daha da azalması muhtemel. Genel sürvi, yüksek ve radyoterepi kullanılan ve kullanılmayan gruplar arasında benzerdi. RT nedenli kısa vadeli toksisite bildirisi veya yaşam kalitesi verileri bulunmadı.

Kaynak

Goodwin A, Parker S, Ghersi D, Wilcken N. Post-operative radiotherapy for ductal carcinoma in situ of the breast. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000563. DOI: 10.1002/14651858.CD000563.pub7

Orijinal özet içib: İn Situ Duktal Karsinomda RT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv