Akıllı Seçimler: Genel Dahiliye

Hekimlerin ve hastaların sorgulaması gereken beş şey

1. İnsülin kullanmayan Tip 2 diyabetli hastalara evde günlük parmaktan glikoz testi önermeyin.

Hastanın kan glikozunu kendi izlemesi, tip 1 diyabette güvenli ve hedefe yönelik glikoz kontrolünün idamesinde, hastanın kendi kendine bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak insülin veya hipoglisemi ile birliktelik gösteren medikasyonlar kullanmayan tip 2 diyabetli hastalarda günlük parmaktan şeker testinin faydası yoktur; günlük testin olumsuz ekonomik ve potansiyel olarak olumsuz klinik yükü var. Hastaların kendi kendine glikoz izlemi, tedavi dozlarının titrasyonu esnasında veya hastanın diyet ve egzersiz rutinlerindeki değişimler esnasında gereklidir.

2. Asemptomatik erişkinler için rutin genel sağlık kontrolleri yapmayın.

Rutin genel sağlık kontrolleri, sağlık profesyoneli ve hasta arasında, ayrıcalıklı olarak önleyici danışmanlık ve tarama testleri için yapılan ofis vizitleridir. Akut hastalık için yapılan ofis vizitlerinin, spesifik kanıta dayalı koruyucu stratejilerin veya hipertansiyon tedavisi gibi kronik bakım stratejilerinin tersine olarak, spesifik bir nedeni olmadan düzenli olarak planlanan genel sağlık kontrollerinin, “sağlık idamesi” yıllık vizitleri de dahil olmak üzere, morbidite, mortalite veya yatışları azaltmada etkin oldukları gösterilmedi, buna karşın gereksiz testlerden zarar görmek için potansiyel yaratıyorlar

3. Düşük riskli cerrahi prosedürler için rutin pre-operatif testler yapmayın.

Tüm cerrahi prosedürlerden önce pre-operatif değerlendirme beklenir. Bu değerlendirmenin içinde; doğru yönelimli ve yeterince ayrıntılı tıbbi geçmiş öyküsü, fizik muayene, bazı olgularda uygun laboratuar testleri ve başka testler yer alır ve bunlar cerrahi riskin doğrudan idaresi ve değerlendirilmesine yardımcı olur. Ancak düşük riskli cerrahi prosedürlerde (katarakt çıkarma gibi) pre-operatif testler gereksiz zaman kaybına ve ciddi önlenebilir maliyetlere yol açar ve bırakılmalıdır.

4. Yaşam beklentisi 10 yılın altında olan erişkinlere kanser tarama testleri önermeyin.

Kanser taramaları, risk grubunda olmaları dışında sağlıklı olan kişiler için hayat kurtarıcı olabilir. Tarama testleri mortalite açısından testin yıllarca sonrasında kendini gösteren bir yarar sağlar ama, kişileri hemen sonrasında potansiyel zararlarla yüz yüze bırakır. Yaşam beklentisi 10 yıldan az olan hastaların, taramanın uzun süre sonra beklenen olumlu etkisinden faydalanma ihtimali pek muhtemel değildir. Ama yaşam beklentisi sınırlı olan bu insanlar daha narin ve testlerin- tedavilerin komplikasyonlarına daha duyarlı olduğundan, zararla karşılaşma ihtimali daha yüksektir. Bu yüzden potansiyel yarar ve zararların tartılması, yaşam beklentisi 10 yıldan az olan hastalara kanser taraması yapılmasından yana ağır basmaz.

5. Hastanın ve sağlıkçının rahatlığı açısından tercih edilen, periferik yoldan takılan santral kateterler takmayın ya da yerinde bırakmayın.

Periferik yoldan takılan santral kateterler (PTSK) güncel tıbbi pratikte sık kullanılıyor ve sağlık hizmetleri kaynaklı iki pahalı ve potansiyel olarak öldürücü komplikasyonları var: Santral yolla ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve venöz tromboemboli. Bu komplikasyonların klinik ve ekonomik sonuçları göz önüne alındığında, PTSK’ların yerleştirilmesi, kabul edilebilir endikasyonlarla (uzun süreli İV antibiyotik kullanımı, total parenteral beslenme, kemoterapi ve sık kan alımı) sınırlanmalıdır. Kullanımlarının kabul edilebilir endikasyonu sona erdiğinde derhal çıkarılmalıdır.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Kaynak yazı için: Genel Dahiliye

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus