Parastomal Fıtıklanmadan Kaçınmak İçin Transrektale Karşı Lateral Pararektal Stoma Yerleşimi

Cochrane derleme özeti

Parastomal fıtık stomayla ilişkili bir kesi fıtığıdır ve en sık görülen stoma komplikasyonları arasında yer alır. Parastomal fıtıklanma insidensini etkilediği düşünülen, ameliyat tekniğiyle ilişkili birçok faktör araştırıldı. Ancak parastomal fıtıklanmadan ve başka önemli stoma komplikasyonlarından kaçınmak için enterostominin rektus abdominis kasının içine mi yanına mı yerleştirilmesi gerektiği hala belirsiz.

Toplam 761 katılımcıyla yapılan 9 retrospektif kohort çalışması derleme kriterlerini karşıladı ve seçildi. Tümünde de primer sonuç ölçütümüz olan parastomal fıtıklanma sonuçları raporlandı ve bir çalışmada ayrıca ikincil sonuç ölçütlerimizden biri olan stomal prolaps da raporlandı. Öteki ikincil sonuç ölçütlerimizle ilgili kıyaslama yapılmadı.

Ne parastomal fıtıklanma riski anlamında ne de stomal prolaps görülmesiyle ilgili anlamlı bir fark bulunmadı.

Özet olarak, belirlenen kanıtların kalitesi bu derlemenin amaçlarıyla ilgili sağlam bir sonuç çıkarmak için çok zayıf. Bu durum, enterostomi yapılması gereken hastalarda parastomal fıtıklanma ve stomayla ilişkili hasta için önemli morbiditeleri önlemede transrektal yaklaşıma karşı pararektal yaklaşımın etkinliğini değerlendiren randomize araştırma gereğinin altını çiziyor.

Kaynak

Hardt J, Meerpohl JJ, Metzendorf M, Kienle P, Post S, Herrle F. Lateral pararectal versus transrectal stoma placement for prevention of parastomal herniation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD009487. DOI: 10.1002/14651858.CD009487.pub2

Orijinal özet için: Stoma Yerleşim Yeri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar