Polikistik Over Sendromunun Tanı ve Tedavisi

Endokrin Derneği (The Endocrine Society) Klinik Pratik Rehberi

JCEM’den özet çevirisi

Amaç

Polikistik over sendromunun tanı ve tedavisi için klinik pratik rehberi geliştirmek amaçlandı.

Katılımcılar

Rehberi Endokrin Derneği tarafından atanan eksperler görev grubu, bir metodoloji uzmanı ve bir tıbbi yazar geliştirdi.

Kanıtlar

Bu kanıta dayalı rehber, Tavsiyelerin Derecelendirilmesi, Hesaplama, Geliştirme ve Değerlendirme (GRADE) sistemi kullanılarak, hem tavsiye kuvvetini hem de kanıt kalitesini tanımlayacak şekilde geliştirildi.

Konsensus Süreci

Bir grup toplantısı, birkaç konferans bağlantısı ve e-mail iletişimleri ile konsensus oluşturuldu

Komiteler ve Endokrin Derneği ve Avrupa Endokrin Derneği üyeleri bu rehberin ilk müsveddelerini gözden geçirdi ve yorumladı. Destekleyen kanıtları özetlemek için iki sistematik derleme yapıldı.

Kararlar

PKOS tanısı için Rotterdam kriterlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Rotterdam kriterleri aşağıdaki kriterlerden ikisinin varlığıdır: androjen fazlalığı, ovulatuar disfonksiyon veya polikistik overler.

Adolesanlar ve menopozal kadınlarda PKOS tanısı koymak problemlidir. Adolesanlarda tablonun merkezinde hiperandrojenizm vardır ancak postmenopozal kadınlarda tutarlı bir fenotip bulunmaz.

PKOS’lu kadınların değerlendirilmesinde çeşitli androjen fazlalığı hastalıkları ve endometriyal kanser risk faktörleri, mod bozuklukları, obstrüktif uyku apnesi, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar elimine edilmelidir.

PKOS’da menstrual anormallikler ve hirsutizm/akne tedavisi için hormonal kontraseptifler birinci seçenek tedavidir.

İnfertilite tedavisinde güncel birinci seçenek tedavi klomifendir; metabolik/glisemik anormallikler için ve menstrual düzensizlikleri iyileştirmede metformin faydalıdır, ancak hirsutizm, akne veya infertilite tedavisinde sınırlıdır ya da fayda sağlamaz.

PKOS’lu adolesanlarda hormonal kontraseptifler ve metformin tedavi opsiyonlarıdır.

PKOS’lu hastaların durumunu iyileştirmede kilo vermenin tek başına rolü belirsizdir ancak fazla kilolu/obes hastalarda yaşam tarzı müdahaleleri sağlığa başka yararlar sağlar.

Tiyazolidinedion’ların toplam risk/yarar oranı olumsuzdur ve statinlerin daha çalışılması gerekiyor.

Kaynak

Richard S. Legro, Silva A. Arslanian, David A. Ehrmann, Kathleen M. Hoeger, M. Hassan Murad, Renato Pasquali and Corrine K. Welt. Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism October 22, 2013 jc.2013-2350

Orijinal kaynak için: Polikistik Over Tanısı

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv