Serviks Kanserinde Primer Tedaviden Sonra İzlem Protokolleri

Cochrane derleme özeti

Servikal kanserler, tüm dünyada kadın ölümlerinin ikinci sıklıkta görülen nedenidir. Bu hastalıkta yeni tanı, tedavi ve izlem stratejileri geliştirmek ilgiyi hak ediyor. Tedavi bittikten sonra kadınlar, kanserin nüks edip etmediği ya da belirtileri fark edilmeden büyümeye devam edip etmediğini anlamak için sağlık profesyonellerince izlenir. İzlem ayrıda hakime tedavi nedeniyle olabilecek yan etkileri de görme şansı verir.

Güncel olarak Birleşik Krallıkta kadınlar, tedavi bitiminden sonra bir yıl boyunca her üç ayda bir, izleyen iki yılda 6 aylık ve ardından yıllık aralıklarla 5 yıl izleniyor. Bu izlem randevularının ardındaki fikir, kanser nüks ettiğinde kadının hemen tedavi alması ve böylelikle kansere bağlı sürvi ve yaşam kalitesinin iyileşeceğidir. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını anlamak için randomize kontrollü araştırma kanıtı gerekiyor. Eğer bu doğru ise, izlem randevularının en iyi ne sıklıkta olması gerektiği, hangi sağlıkçı tarafından yapılacağı ve randevularda ne yapılacağı, yani hangi araştırmaların faydalı olacağını da bilmemiz gerekir.

Bu derlemede, serviks kanserinin ilk tedavisinden sonra farklı izlem yaklaşımlarını kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Hekim ya da hemşire tarafından yapılan yazılı bir prosedürle belirlenmiş izlemi, hekim ya da hemşire tarafından yazılı prosedüre değil kadının ihtiyacına göre ve önceden belirlenmiş zamanlarda yapılan izlemle kıyasladık. Ayrıca bu tip izlemleri, hastanın başlattığı izleme karşı da kıyaslamayı hedefledik.

1 377 başlık ve özeti gözden geçirmemize rağmen, derleme kriterlerimize uyan konuya ilişkin araştırma bulamadık. Bu nedenle herhangi bir izlem yaklaşımının, sürviyi uzatma, yaşam kalitesini iyileştirme ya da tedaviden ileri gelebilen problemlerin yönetimine yol gösterme anlamında, daha iyi ya da kötü olduğunu gösteren kanıt bulamadık.

Bu derleme, servikal kanserin birinci seçenek tedavisinden sonra farklı izlem yaklaşımlarını kıyaslayan iyi kalitede araştırmalar gerektiğinin altını çiziyor. Bu bilgi, gelecekte kadınlar ve tedavi bittikten sonra etkili izlem bakımı planlayabilmeleri için sağlıkçılar için gerekli.

Kaynak

Lanceley A, Fiander A, McCormack M, Bryant A. Follow-up protocols for women with cervical cancer after primary treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD008767. DOI: 10.1002/14651858.CD008767.pub2

Orijinal özet için: Serviks Kanserinde İzlem Stratejileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar