KOAH Hastalarında Koruyucu Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

KOAH

KOAH sık görülen bir solunum hastalığı olup genellikle halen sigara içen ya da eskiden içmiş olanları etkiler. 2031 yılına kadar dünyada üçüncü sırada gelen ölüm nedeni olması muhtemel. KOAH hastaları akciğerler ve hava yollarındaki kalıcı hasara bağlı olarak gittikçe kötüleşen nefes darlığı ve balgamlı öksürükten yakınır. KOAH hastalarında genellikle solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan alevlenmeler yaşayabilir. Alevlenmeler akciğer fonksiyonlarında daha fazla kayıp, daha fazla iş günü kaybı, hastaneye yatış, yaşam kalitesinde azalmaya ve hatta ölüme neden olabilir.

Bu derleme neden yapıldı

Hastalara alevlenmeleri önlemek için koruyucu antibiyotik vermenin enfeksiyon sıklığını azaltıp yaşam kalitesini iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı hedefledik. Derlenen çalışmalarda hastalara ya sürekli günlük ya da aralıklı olarak profilaktik antibiyotik verildi.

Kanıtlar

Toplam 3170 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Tümü de 2001 – 2011 yılları arasında yayınlandı. 5 çalışmada sürekli, iki çalışmada aralıkla antibiyotik koruması yapıldı. Araştırılan antibiyotikler azitromisin, eritromisin, klaritromisin ve moksifloksasindi. Hastaların ortalama yaşı 66 olup orta ya da şiddetli astımları vardı. İki araştırmaya sık alevlenmeleri olan katılımcılar, ikisine sistemik steroid ya da antibiyotik gerekenler ya da ikisi birden veya son aşama hastalığı olup oksijen gerekenler alındı.

Sonuçlar ve kararlar

Sürekli günlük antibiyotik kullanımıyla alevlenme gelişen hasta sayısının önemli derecede azaldığını bulduk. Tedavi edilen her 8 hasta başına 1 hastada alevlenme önlendi. Antibiyotiklerle hastanın raporladığı yaşam kalitesine da fayda görülebilir. Diğer yandan antibiyotik kullanımı herhangi bir nedenden ölümler, yatış sıklığı ye da akciğer fonksiyonu kaybına anlamlı bir etki göstermedi.

Daha az alevlenme olabilmekle beraber sürekli antibiyotik kullanımının önemli sakıncaları var. İlkin kullanılan antibiyotiğe göre değişen spesifik ters olaylar görüldü. İkincil olarak hastaların aylar ya da yıllarca düzenli antibiyotik almaları gerekti ve son olarak sonuçta görülen antibiyotik direnci, gerek hastaların kendileri gerekse toplum için mevcut antibiyotiklerin etkinliğini azaltıcı sonuçları var.

Antibiyotik direnciyle ve spesifik ters olaylarla ilgili kaygılar nedeniyle antibiyotik kullanımı düşünülürken tek tek hastalara sağlanan fayda ve fazla antibiyotik kullanımının topluma olan potansiyel zarar arasındaki dengenin akılda tutulması gerekir.

Kaynak

Herath SC, Poole P. Prophylactic antibiotic therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD009764. DOI: 10.1002/14651858.CD009764.pub2

Orijinal özet için: KOAH’ta Koruyucu Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar