Eksik Dişlerin Tamamlanması İçin Müdahaleler: Dental İmplantlarda Komplikasyonları Önlemek İçin Anti

İmplantı yerleştirmeden 1 saat önce verilen oral 2 g amoksisilin implant kaybını önlemede etkili, kanıtlar orta kalitede.

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cochrane Ağız Sağlığı Grubu yazarlarınca yapılan bu derleme, dental implant yerleştirilmesinde enfeksiyonu önlemek için oral alınan antibiyotiklerin muhtemel etkisini değerlendirmek için yapıldı. Eğer antibiyotiklerin enfeksiyonu önlemede faydalı olduğu gösterilirse, derlemede aynı zamanda hangi tip, doz ve tedavi süresinin en etkili olduğu da araştırılacak. İmplant diş hekimliğinde enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımı tartışmalıdır ve dental implantlarda başarı kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda komplikasyonlar, zararlar veya ters etkileri minimize etmek için bu soruların cevaplanması gerekiyor.

Arka plan

Eksik dişlerin yerine bazen üzerine kuron, köprü veya protez takılabilen implantlar yerleştirilir. İmplantların yerleştirilmesi esnasında bulaştırılan bakteriler enfeksiyona ve bazen implantın tutmamasına neden olabilir. İmplantlar gibi biyomateryallerin etrafındaki enfeksiyonların tedavisi zordur ve enfekte olan hemen hemen tüm implantların çıkarılması gerekir, bu nedenle mümkünse enfeksiyondan korunma çok önemlidir.

Yerleştirmeden önce ya da sonra (ya da her ikisi) oral antibiyotik alımının enfeksiyon ihtimalini küçültebileceği önerilmiş bulunuyor.

Genel olarak cerrahide enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımı sadece riskli hastalarda, cerrahi geniş olduğunda veya enfekte alanlarda yapıldığında ve vücuda büyük yabancı materyal implante edildiğinde tavsiye edilir. Antibiyotikler bazen diyareden hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara kadar değişen yan etkilere neden olabildiği için yakınlarda, antibiyotik kullanılması zorunlu olduğunda kısa süreli kullanım önerildi. Antibiyotiklerin yaygın kullanımı ile ilgili mir diğer büyük endişe de antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkışında artıştır.

Çalışmanın özellikleri

Bu derlemenin dayandığı kanıtlar 17 Haziran 2013 tarihine kadar güncel olup, toplam 1162 katılımcı üzerinde yürütülmüş 6 araştırmadan sağlandı.

Altı çalışmanın tümünde de enfeksiyondan korunmada (implant tutmaması veya komplikasyonlar) antibiyotikler, tedavi verilmemesine veya plasebo (aktif madde bulunmayan taklit ilaç) tedavisine karşı kıyaslandı. Tüm araştırmalarda antibiyotik olarak amoksisilin kullanıldı, dozlar ve doz zamanları değişmekle beraber çoğunda implant takılmadan önce tek doz tercih edildi. Çalışmalardan birinde 100 katılımcı üzerinde amoksisilinin farklı doz ve alım saatleri karşılaştırıldı.

Alternatif antibiyotik araştıran çalışma bulunamadı.

Katılımcıları, bir araştırmaya katılıma rıza gösterebilecek durumdaki 18 yaş üstü insanlar oluşturdu. Bazı potansiyel katılımcılar; kalp hastalığı riski olmak, artifisiyel eklemleri olmak, bağışıklık sistemi problemleri olmak, diyabetik olmak, baş-boyun bölgesinde radyoterapi almak, implant takılması esnasında ek prosedürler gerekmesi, penisilin allerjisi olmak, implant bölgesine komşu bölgelerde akut ya da kronik enfeksiyonu olmak, başka herhangi bir nedenle zaten antibiyotik alıyor olmak (veya altı aya kadar önceden almış olmak, intravenöz amino-bifosfonat tedavisi alıyor ya da almış olmak, gebe ya da emziriyor olmak, uzun süreli NSAID tedavisi alıyor olmak veya pıhtılaşma problemleri olmak gibi nedenlerle çalışma dışı bırakıldı. Tüm çalışmalarda en az üç ay izlem yapıldı.

Ana sonuçlar

Dental implant yerleştirmeden bir saat önce 2 gram oral amoksisilin alınması, implant başarısızlığını azaltmada etkili görüldü. Daha spesifik olarak, 25 insana antibiyotik vermek bir kişide erken implant kaybını önlüyor. Ancak postoperatif antibiyotiğin faydalı olup olmadığı ya da hangi antibiyotiklerin en çok işe yaradığı hala netleşmiş değildir.

Kanıt kalitesi

Antibiyotiği plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan 1162 katılımcı üzerinde yürütülen altı araştırmadan sağlanan kanıtlar orta kaliteli olarak değerlendirildi. Ancak antibiyotiklerin farklı sürelerde verilmesini araştıran bir çalışmada (100 katılımcı) kayırma hatası riski yüksek bulundu.

Kaynak

Esposito M, Grusovin M, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004152. DOI: 10.1002/14651858.CD004152.pub4

Oriijinal özet için: Diş İmplantında Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv